top of page
Group 5.png

O NAS

Misją naszej organizacji jest rozwijanie postaw obywatelskich

oraz zwiększanie wpływu młodych ludzi na sprawy publiczne.

Cele te realizujemy przede wszystkim poprzez kształcenie młodych liderów, wspieranie i animowanie młodzieżowych rad oraz współpracę i dialog z przedstawicielami administracji publicznej, nauczycielami oraz pracownikami instytucji kultury i organizacji pozarządowych. 

NASZE DOŚWIADCZENIE

Od 2004 roku działamy na rzecz powstawania i skutecznego działania młodzieżowych rad w całej Polsce. Przeprowadziliśmy szereg działań pobudzających młodzież i pracujących z nimi dorosłych do większego włączania się w sprawy lokalnych społeczności.
joanna pietrasik 2.png

Joanna Pietrasik

Współzałożycielka i prezeska zarządu Fundacji Civis Polonus

Trenerka, tutorka w Programie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW oraz Szkoły Praw Człowieka Fundacji Helsińskiej.

W ciągu ostatnich 15 lat zrealizowała ponad 80 projektów edukacji obywatelskiej skierowanych do młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem Młodzieżowych Rad Gmin oraz samorządów uczniowskich jako instytucji dialogu obywatelskiego.

olga napiontek 1.png

Olga Napiontek

Współzałożycielka i wiceprezeska zarządu Fundacji Civis Polonus

Trenerka, twórczyni i kierowniczka merytoryczna projektów Fundacji. Doktorka socjologii, absolwentka Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Autorka badań, artykułów i publikacji z dziedziny edukacji i dialogu obywatelskiego. Pracuje przede wszystkim z  nauczycielami, bibliotekarzami, urzędnikami i młodzieżą.

sienkiewicz.png

Piotr Sienkiewicz  

Trener, współpracownik fundacji

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, uczniów i rodziców poświęcone samorządności uczniowskiej oraz budowaniu relacji w ramach społeczności szkolnej. Autor publikacji i scenariuszy zajęć na temat edukacji obywatelskiej. Absolwent Instytutu Nauk Politycznych oraz Międzywydziałowych Studiów Wschodniosłowiańskich UW. Vice dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej Edulab.

kuba radzewicz 1.png

Jakub Radzewicz

Trener, współpracownik fundacji

Prowadzi szkolenia dla samorządów dotyczące powoływania MRG. Ekspert w obszarze edukacji obywatelskiej i polityki na rzecz młodzieży, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w organizacjach młodzieżowych. Członek Zespołu Trenerskiego Programu Erasmus+ Młodzież, pracownik III sektora, współtwórca koncepcji programu szkoleniowego Warszawskiej Akademii Młodych Liderów, były przewodniczącego zarządu Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych

Zdjęcie_Karolina.png

Karolina Pawlak

Koordynatorka projektów, trenerka

Absolwentka politologii, komunikacji społecznej i PR. Prowadzi szkolenia dla młodzieżowych radnych. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, była członkini Młodzieżowej Rady dzielnicy Wola oraz przewodnicząca samorządu uczniowskiego w Grodzisku Mazowieckim. Trenerka liderów i liderek Młodzieżowych Rad, autorka projektów. Prowadzi szkolenia i program stażowy Fundacji.

michał szostak foto.png

Michał Szostak

Koordynator projektów, trener

Prowadzi szkolenia dla młodzieżowych radnych. Absolwent Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Warszawskim, były radny Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów, Mokotów oraz Młodzieżowej Rady M.st. Warszawy, gdzie pełnił funkcję Przewodniczącego komisji rewizyjnej. Absolwent 1. edycji Warszawskiej Akademii Młodych Liderów, wieloletni członek i przewodniczący samorządów uczniowskich.

kacper chyła 1.png

Kacper Chyła

Koordynator projektów, trener

Prowadzi szkolenia dla młodzieżowych radnych. Aktywista młodzieżowy, były przewodniczący Młodzieżowej Rady m.st Warszawy i członek Młodzieżowej Rady Dzielnic Wola i Ochota. Absolwent pierwszej edycji Warszawskiej Akademii Młodych Liderów. Współorganizator Konferencji Samorządów Uczniowskich, trener. W Fundacji prowadzi szkolenia dla młodzieżowych rad oraz samorządów uczniowskich.

waraksa.png

Robert Waraksa

Radny, trener

Prowadzi szkolenia dla samorządów dotyczące powoływania w gminach młodzieżowych rad, roli opiekunów rad oraz sposobów angażowania młodzieży w życie publiczne. Od 2010 roku sprawuje mandat radnego Rady Miejskiej w Olsztynku. W latach 2004–2006 pełnił funkcję przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olsztynku I kadencji. Od 2011 roku jest opiekunem Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olsztynku. 

NASI EKSPERCI

Kopia IMG_7537_edited.jpg

Małgorzata Witek

Radna, trenerka

Prowadzi szkolenia z zakresu powoływania i aktywizacji młodzieżowych rad.

Była młodzieżowa radna, aktualnie opiekunka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach oraz jednocześnie najmłodsza Radna Rady Miejskiej w Obornikach. Aktywna w sektorze pozarządowym, m.in. jako prezeska Stowarzyszenia Aktywizacji Młodych oraz Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Sołectwa Dąbrówka Leśna.

bottom of page