Group 5.png

O NAS

Misją naszej organizacji jest zwiększanie wpływu młodych ludzi na sprawy publiczne oraz rozwijanie postaw obywatelskich mieszkańców gmin, dzielnic i miast. Cele te realizujemy przede wszystkim poprzez kształtowanie młodych liderów, wspieranie i animowanie Młodzieżowych Rad oraz współpracę i dialog z przedstawicielami administracji publicznej, nauczycielami i pracownikami instytucji kultury i organizacjami pozarządowymi. Od 2004 roku szkolimy młodzież oraz dorosłych pracujących z młodzieżą w zakresie aktywizacji obywatelskiej, demokracji i samorządności. Chętnie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem podczas licznych szkoleń, warsztatów i konferencji. Korzystamy ze sprawdzonych metod i dbamy o upowszechnianie najwyższych standardów działań. Wierzymy, że dobre państwo jest wspólnotą otwartych, kompetentnych i zaangażowanych obywateli.

ZADOWOLENI ZE WSPÓŁPRACY

Michałowice

Z naszym udziałem powołana została Młodzieżowa Rada Gminy Michałowice. Wspólnie z przedstawicielami urzędu zaplanowaliśmy i zrealizowaliśmy poszczególne kroki powołania młodzieżowej rady - od pracy nad statutem poprzez promocję i organizację naboru jej członków po szkolenie młodzieżowych radnych.

Lublin

Na zlecenie Lubelskiej Grupy Badawczej przy współpracy z Miastem Lublin przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy webinarium i warsztaty dla pracowników instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych pt. „Młodzież i miasto – jak efektywnie współpracować”. Nasze spotkana zostały pomyślane jako inspiracja do rozwoju zakresów i form współpracy z młodzieżą w ramach przygotowywania się Miasta Lublina do bycia Europejską Stolicą Młodzieży w 2023 r.

Piaski

W 2022 roku przeprowadziliśmy szkolenie „Jak powołać młodzieżową radę i przygotować się do jej działalności” dla radnych, urzędników i nauczycieli z Gminy Piaski (powiat gostyński). Dzięki nam rozpoczął się proces pracy nad powołaniem młodzieżowej rady gminy.

Piaseczno

Od wielu lat wspieramy działalność Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno. Nasze ostatnie 2-dniowe szkolenie zrealizowaliśmy w 2022 roku dla nowej kadencji młodzieżowej rady. Jak zawsze z nami było sporo inspirujących warsztatów oraz dużo inspiracji i pracy nad pomysłami na działania młodzieżowych radnych.

Elbląg

Na zaproszenie Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk w czerwcu 2022 r. spotkaliśmy się w Elblągu z przedstawicielami młodzieżowych rad z województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Przeprowadziliśmy warsztaty dotyczące metod i form działania młodzieżowych rad oraz wspólnie z młodzieżą zastanawialiśmy się nad tym, jak najlepiej mogą ze sobą współpracować rady z dwóch różnych województw.

Płużnica

Po raz kolejny w czerwcu 2022 r. mieliśmy okazję zorganizować 2-dniowe szkolenie dla Młodzieżowej Rady Gminy Płużnica. Cel był jeden – przygotować młodzieżowych radnych nowej kadencji do skutecznego działania przy współpracy z lokalnym samorządem i mieszkańcami. Z relacji uczestników i opiekunki młodzieżowej rady wynika, że oczekiwania zostały spełnione na szóstkę! Dziękujemy.

Poznań

W grudniu 2021 roku na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu przeprowadziliśmy cykl zdalnych szkoleń dla przedstawicieli JST z tereny województwa wielkopolskiego. Mieliśmy okazję szkolić opiekunów istniejących młodzieżowych rad oraz przedstawicieli gmin, przed którymi dopiero powołanie młodzieżowej rady. Dostarczyliśmy inspiracji obu grupom. Trzymamy kciuki za powodzenie w powstawaniu i skutecznym działaniu nowych młodzieżowych rad!

FOT_038 1.png

NASI EKSPERCI

joanna pietrasik 2.png

Joanna Pietrasik

Współzałożycielka i prezeska zarządu Fundacji Civis Polonus

Trenerka, tutorka w Programie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW oraz Szkoły Praw Człowieka Fundacji Helsińskiej.

W ciągu ostatnich 15 lat zrealizowała ponad 80 projektów edukacji obywatelskiej skierowanych do młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem Młodzieżowych Rad Gmin oraz samorządów uczniowskich jako instytucji dialogu obywatelskiego.

olga napiontek 1.png

Olga Napiontek

Współzałożycielka i wiceprezeska zarządu Fundacji Civis Polonus

Trenerka, twórczyni i kierowniczka merytoryczna projektów Fundacji. Doktorka socjologii, absolwentka Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Autorka badań, artykułów i publikacji z dziedziny edukacji i dialogu obywatelskiego. Pracuje przede wszystkim z  nauczycielami, bibliotekarzami, urzędnikami i młodzieżą.

sienkiewicz.png

Piotr Sienkiewicz  

Trener, współpracownik fundacji

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, uczniów i rodziców poświęcone samorządności uczniowskiej oraz budowaniu relacji w ramach społeczności szkolnej. Autor publikacji i scenariuszy zajęć na temat edukacji obywatelskiej. Absolwent Instytutu Nauk Politycznych oraz Międzywydziałowych Studiów Wschodniosłowiańskich UW. Vice dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej Edulab.

kuba radzewicz 1.png

Jakub Radzewicz

Trener, współpracownik fundacji

Prowadzi szkolenia dla samorządów dotyczące powoływania MRG. Ekspert w obszarze edukacji obywatelskiej i polityki na rzecz młodzieży, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w organizacjach młodzieżowych. Członek Zespołu Trenerskiego Programu Erasmus+ Młodzież, pracownik III sektora, współtwórca koncepcji programu szkoleniowego Warszawskiej Akademii Młodych Liderów, były przewodniczącego zarządu Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych

Zdjęcie_Karolina.png

Karolina Pawlak

Koordynatorka projektów, trenerka

Absolwentka politologii, komunikacji społecznej i PR. Prowadzi szkolenia dla młodzieżowych radnych. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, była członkini Młodzieżowej Rady dzielnicy Wola oraz przewodnicząca samorządu uczniowskiego w Grodzisku Mazowieckim. Trenerka liderów i liderek Młodzieżowych Rad, autorka projektów. Prowadzi szkolenia i program stażowy Fundacji.

michał szostak foto.png

Michał Szostak

Koordynator projektów, trener

Prowadzi szkolenia dla młodzieżowych radnych. Absolwent Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Warszawskim, były radny Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów, Mokotów oraz Młodzieżowej Rady M.st. Warszawy, gdzie pełnił funkcję Przewodniczącego komisji rewizyjnej. Absolwent 1. edycji Warszawskiej Akademii Młodych Liderów, wieloletni członek i przewodniczący samorządów uczniowskich.

kacper chyła 1.png

Kacper Chyła

Koordynator projektów, trener

Prowadzi szkolenia dla młodzieżowych radnych. Aktywista młodzieżowy, były przewodniczący Młodzieżowej Rady m.st Warszawy i członek Młodzieżowej Rady Dzielnic Wola i Ochota. Absolwent pierwszej edycji Warszawskiej Akademii Młodych Liderów. Współorganizator Konferencji Samorządów Uczniowskich, trener. W Fundacji prowadzi szkolenia dla młodzieżowych rad oraz samorządów uczniowskich.

waraksa.png

Robert Waraksa

Radny, trener

Prowadzi szkolenia dla samorządów dotyczące powoływania w gminach młodzieżowych rad, roli opiekunów rad oraz sposobów angażowania młodzieży w życie publiczne. Od 2010 roku sprawuje mandat radnego Rady Miejskiej w Olsztynku. W latach 2004–2006 pełnił funkcję przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olsztynku I kadencji. Od 2011 roku jest opiekunem Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olsztynku.