top of page

Relacja - "Klimatyczne" spotkanie w Pszczynie

Zaktualizowano: 6 wrz 2023


W ramach projektu "Młodzieżowe rady gmin dla demokracji i klimatu" w dniach 22-23 października 2022 odbyła się Akademia Młodego Lidera - spotkanie dla członków młodzieżowych rad biorących udział w projekcie. Była to okazja do podsumowania dotychczasowych działań i zaplanowanie następnych kroków.


Podczas spotkania młodzieżowi radni omówili rezultaty tzw. audytów klimatycznych (więcej o metodzie tu: https://www.mlodziezowarada.pl/post/praktyka-audytyklimatycznewszko%C5%82ach) czyli badań wpływu szkół na środowisko, jakie przeprowadzono w ostatnich miesiącach we współpracy z samorządami uczniowskimi. Badania realizowane były w 30 szkołach na Mazowszu i Śląsku i dotyczyły obszarów takich jak recykling, energia, woda, jedzenie, pomoce naukowe, transport do szkoły. W tej części projektu przeprowadzono także szkolne narady klimatyczne, podczas których uczniowie wypracowali rekomendacje nt. zmian w szkołach.


O swoich spostrzeżeniach radni opowiadają w krótkim filmie:Podczas Akademii Młodego Lidera młodzież przygotowywała się także do organizacji gminnych narad klimatycznych. W każdej gminie młodzieżowa rada stanie się gospodarzem spotkania, na które zaprosi mieszkańców. Eksperci wprowadzą uczestników w temat działań proklimatycznych na poziomie lokalnym, a następnie porozmawiają o najważniejszych wyzwaniach, jakie stoją przed daną społecznością w kontekście kryzysu klimatycznego. Na koniec każda młodzieżowa rada wypracuje rekomendacje, które zostaną przekazane lokalnym władzom jako ważny głos mieszkańców w zakresie działań na rzecz klimatu.


W ostatniej części spotkania radni wzięli udział w warsztacie dotyczącym planowania inicjatywy uchwałodawczej. Będzie ona zawierać propozycje możliwych do wdrożenia pozytywnych rozwiązań w obszarze gminnej polityki klimatycznej.


W projekcie biorą udział:

  • Młodzieżowa Rada Miasta Łomianki

  • Młodzieżowa Rada Gminy Mikołów

  • Młodzieżowa Rada Miasta Mysłowice

  • Młodzieżowa Rada Miasta Ostrołęki

  • Młodzieżowa Rada Gminy Pawłowice

  • Młodzieżowa Rada Miasta WołominProjekt realizowany przez Fundację Civis Polonus w partnerstwie ze Stowarzyszeniem BoMiasto. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Kommentarer


bottom of page