Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego


W grudniu 2021. zakończyliśmy projekt powołania i prowadzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Na zlecenie i przy współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego przeprowadziliśmy wybory 51 młodzieżowych radnych i przez 2 lata animowaliśmy ich pracę i organizowaliśmy współpracę ze środowiskiem lokalnym i władzami województwa.