top of page

Metoda - Audyt Klimatyczny w szkołach

Audyt klimatyczny to nic innego jak pogłębiona analiza oddziaływania szkoły – zarówno samego budynku, jak i społeczności - na środowisko. Badanie ma na celu sprawdzenie, w jaki sposób funkcjonuje szkoła w obliczu kryzysu klimatycznego. Zalecamy, by działanie to koordynowała młodzieżowa rada we współpracy z samorządami uczniowskimi.Audyty przeprowadzane są na terenie całej szkoły, zależnie od wybranego tematu. Uczniowie zostają podzieleni na tematyczne grupy zadaniowe (Woda, Odpady, Jedzenie, Pomoce Naukowe, Energia, Transport) i za pomocą specjalnych formularzy badają przestrzeń szkolną - kuchnię i stołówkę, pokój nauczycielski i sekretariat, salę gimnastyczną, korytarze szkolne, szatnie, łazienki itp. Osobne zadanie ma grupa zajmująca się transportem, która przeprowadza ankietę wśród społeczności szkolnej dotyczącą sposobów przemieszczania się do i ze szkoły.


Po zakończonych audytach przedstawiciele wszystkich zespołów spotykają się na naradę klimatyczną, podczas której zbierają dane i tworzą raport końcowy z audytów. Na ich podstawie uczniowie wspólnie z dyrekcją i nauczycielami opracowują rekomendacje czyli tzw. Szkolną Agendę Klimatyczną. Jest to lista planowanych rozwiązań, które stają się podstawą do wprowadzania proekologicznych zmian w szkołach.Jak to wygląda w praktyce? Kliknij i zobacz!

Pobierz materiały do przeprowadzenia Audytów Klimatycznych


Instrukcja:

01.audyt-instrukcja
.pdf
Pobierz PDF • 894KB

Formularze:

02.audyt-woda
.pdf
Pobierz PDF • 12.37MB

03.audyt-energia
.pdf
Pobierz PDF • 15.47MB

04.audyt-odpady
.pdf
Pobierz PDF • 16.14MB

05.audyt-jedzenie
.pdf
Pobierz PDF • 15.63MB

06.audyt-pomoce
.pdf
Pobierz PDF • 15.65MB

07.audyt-transport
.pdf
Pobierz PDF • 9.48MB

Comments


bottom of page