Partnerstwo na rzecz młodzieży


W dniach 6-8 kwietnia zrealizowaliśmy trzydniowe szkolenie dla przedstawicieli organizacji społecznych i gmin przygotowujące do budowania partnerstw na rzecz aktywizacji obywatelskiej młodych. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych z gmin: Barczewo, Braniewo, Iława, Węgorzewo, Rybno, Olsztynek, Wisznice.