top of page

Pomysły młodzieży na dzielnicę Rembertów

Zakończyliśmy właśnie wielomiesięczny proces szkoleniowy realizowany na zlecenie Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Od października 2023 r. do maja 2024 r. pracowaliśmy z młodzieżą - młodzieżowymi radnymi, uczniami i uczennicami - oraz opiekunami z Rembertowa nad stworzeniem takiej wizji rozwoju dzielnicy, w której uwzględniane byłyby potrzeby młodych ludzi.Współpracę z Dzielnicą Rembertów rozpoczęliśmy od przeprowadzenia na jesieni 2023 r. szkoleń wstępnych dla członków i członkiń oraz opiekunów młodzieżowej rady. Podczas tych spotkań zmapowaliśmy najważniejsze potrzeby i problemy młodzieży oraz wyznaczyliśmy zakres tematyczny projektów, które mieliśmy wspólnie realizować przez następne miesiące.


Następnie, z regularnym wsparciem animacyjnym trenerów Fundacji Civis Polonus, młodzieżowi radni zaplanowali pracę rady oraz dopracowali trzy projekty angażujące lokalną społeczność. W efekcie, od lutego do kwietnia 2024 r. zrealizowano 3 różnorodne projekty, które zakładały współpracę z lokalnymi placówkami oświatowymi i instytucjami kultury:


  • Organizacja warsztatów rozwojowych ukierunkowanych na rozwój samorządności uczniowskiej w szkołach Dzielnicy Rembertów i współpracę młodzieżowej rady z samorządami uczniowskimi - zaproszono na nie ekspertów ds. samorządności uczniowskiej oraz delegacje ze wszystkich rembertowskich szkół;

  • Organizacja warsztatów z psychologiem mających na celu wsparcie uczniów w radzeniu sobie ze stresem i innymi trudnymi emocjami - w związku z podkreślanym przez członków młodzieżowej rady problemem nieradzenia sobie uczniów z trudnymi sytuacjami, członkowie młodzieżowej rady postanowili zorganizować warsztat z psychologiem, podczas którego uczestnicy dowiedzieli się, jak radzić sobie z trudnymi emocjami i dbać o swój dobrostan psychiczny. Podczas spotkania omówiono różne techniki radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz przedstawiono praktyczne wskazówki, jak można skutecznie zarządzać stresem, lękiem itp.. Przez interaktywne dyskusje i praktyczne przykłady, uczniowie mieli okazję lepiej zrozumieć swoje emocje oraz poznać sposoby na ich bezpieczne wyrażanie.

  • Diagnoza zainteresowań czytelniczych młodzieży oraz warsztat rozwojowy planujący współpracę młodzieży z dzielnicową biblioteką - specjalnie do tego zadania młodzieżowi radni opracowali ankietę potrzeb i zainteresowań czytelniczych, którą następnie przeprowadzili wśród 375 uczniów; opracowano też prezentację z wnioskami oraz zorganizowano w bibliotece warsztat z ekspertem. Podczas warsztatów wypracowano pomysły na to, w jaki sposób biblioteka może otworzyć się na młodzież, jakie wydarzenia organizować dla i przy współpracy z młodzieżą.


2. etap działań z młodzieżową radą skupiał się na rozwoju wiedzy i umiejętności młodzieży z Rembertowa na temat metod i narzędzi partycypacji obywatelskiej oraz pogłębieniu współpracy z samorządami uczniowskimi. Przeprowadziliśmy 10-godzinne szkolenie oraz 3-godzinny warsztat z ekspertem, podczas którego szczegółowo przedstawiliśmy zadania i rolę młodzieżowej rady jako szczególnej formy angażowania młodych ludzi w życie dzielnicy. Dodatkowo, omówiliśmy z uczestnikami scenariusz lekcji wychowawczej dotyczącej zaangażowania obywatelskiego młodzieży. Uczestnicy otrzymali scenariusz i prezentację do prowadzenia lekcji wychowawczej.


Ostatni etap zakładał przygotowanie młodzieżowych radnych do współprowadzenia młodzieżowej debaty, jej promocji, opracowania i zaprezentowania wniosków decydentom. Podczas spotkań z animatorką wybrano tematy do dyskusji podczas planowanej debaty oraz przygotowano młodzież do pracy metodą World Cafe.


Dzielnicowa debata "Młody Rembertów" została zorganizowana 29 kwietnia 2024 r. Wzięło w niej udział prawie 50 osób. Jej głównym celem było zebranie potrzeb i pomysłów na zmiany młodych osób mieszkających na terenie Dzielnicy Rembertów, a następnie przekazanie ich jako rekomendacji dla działań Zarządu i Rady Dzielnicy. Na debacie obecny był m.in. burmistrz Maciej Iwanicki, jego zastępca Aleksander Lesiński, a także przedstawiciele wydziałów urzędu oraz szkół.


Podczas 3-godzinnej debaty dyskutowano nad takimi kwestiami jak:

  • zdrowie psychiczne,

  • zieleń w dzielnicy,

  • potrzeby młodzież w dzielnicy,

  • komunikacja miejska,

  • infrastruktura dzielnicy.


Wykorzystując metodę word Café, młodzież dzieliła się swoimi pomysłami i doświadczeniami w każdym z tych obszarów. Na koniec debaty rekomendacje zostały zaprezentowane na forum, co pozwoliło na ich dyskusję i ewentualne uzupełnienia.


Oto wyniki debaty zebrane w formie graficznej:

Grafika autorstwa Doroty Kostowskiej.


W końcowym etapie projektu, młodzieżowi radni wraz z animatorką podsumowali przebieg debaty oraz wybrali najważniejsze i najpilniejsze do realizacji postulaty młodzieży.


Projekt, a w szczególności jego końcowa część - debata "Młody Rembertów", była ważnym wydarzeniem w dzielnicy. Dało ono młodym mieszkańcom możliwość bezpośredniego wpływu na kształtowanie przyszłości swojej społeczności. Rekomendacje wypracowane podczas debaty stanowią cenne źródło informacji dla decydentów oraz podstawę do podejmowania działań mających na celu poprawę jakości życia w Dzielnicy Rembertów z uwzględnieniem jej najmłodszych mieszkańców.


Więcej informacji na profilu Urzędu Dzielnicy Rembertów: tutaj

Comments


bottom of page