top of page

Praktyka - Debata Młodzieżowa - Festiwal Pomysłów

Młodzieżowa Rada zrealizowała projekt w ramach programu Piaseczno dla Młodzieży (dotacja w ramach programu Sejmiku Województwa Mazowieckiego - Mazowsze dla Młodzieży). Otrzymano dofinansowanie w kwocie 20 tys. zł na realizację diagnozy potrzeb i organizacji debaty młodzieżowej. Z uwagi na krótki czas realizacji projektu, tematyka i ramy czasowe projektu zostały narzucone radzie z góry, jednak młodzieżowa rada dodała swoje pomysły do inicjatywy.Podczas debaty - dyskusje oraz prezentacja pomysłów na działania podczas debaty młodzieżowej.

Fot. Urząd Gminy Piaseczno.


1. Przygotowanie - Działania rozpoczęto od 2-dniowego szkolenia dla młodzieżowych radnych pod kątem kompetencji liderskich oraz zasad współpracy i komunikacji.


2. Badanie potrzeb młodzieży - Młodzieżowa Rada przeprowadziła ankietę wśród uczniów i uczennic lokalnych szkół, by zbadać potrzeby i tematy, jakie ciekawią ich rówieśników. Z 20 tematów wybrano 5 najpilniejszych kwestii: transport publiczny, zdrowie psychiczne, zieleń miejska, infrastruktura sportowa, rozwój osobisty.


3. Organizacja Festiwalu Pomysłów - Zorganizowano debatę młodzieżową, podczas której pracowano nad zebraniem konkretnych postulatów dotyczących 5 wybranych obszarów. Młodzieżowa rada zadbała o promocję - druk plakatów, kontakt ze szkołami (spotykano się m.in. z przedstawicielami samorządów uczniowskich), informacje w mediach społecznościowych.


W debacie wzięło udział ok 80 osób z 11 szkół. Opisane pomysły przekazano następnie Radzie Miejskiej jako oficjalne postulaty piaseczyńskiej młodzieży.


4. Konsultacja pomysłów z urzędnikami - Po debacie wybrane pomysły konsultowano z urzędnikami, którzy wskazali 5 możliwych do zrealizowania projektów. Było to:

  • ustawienie zielonych przystanków autobusowych,

  • otwarcie nowego boiska do siatkówki,

  • przeprowadzenie zajęć o zdrowiu psychicznym i seksualnym,

  • organizacja targów książek,

  • ustawienie zadaszonych altanek w parku.

W dalszej kolejności przeprowadzono drugą ankietę w szkołach, by wybrać priorytety realizacji działań. Rolą młodzieżowej rady była tutaj współpraca z instytucjami i wydziałami urzędu odpowiedzialnymi za dane działania i inwestycje, a także promocja działań.


Dzięki diagnozie potrzeb i debacie widać większe zainteresowanie młodzieżową radą w środowisku lokalnym oraz docenienie jej działań. Wydarzenie było okazją do autopromocji rady i poszerzenia grona odbiorców działań, również w mediach społecznościowych.


Debata sprawiła, że wzmocniony został głos młodego pokolenia, a nastolatki częściej i chętniej wychodzą ze swoimi inicjatywami i uwagami nt. potrzebnych zmian w gminie (np. dotyczącymi ruchu drogowego); widać ich większą samodzielność w tym zakresie. Podczas debaty młodzież miała okazję nawiązać kontakt z urzędnikami i dowiedzieć się, jaki wydział urzędu odpowiada za jakie działania. Młodzieżowi radni mówią też o swoim sukcesie w zakresie wprowadzania sugestii młodzieżowych do budżetu gminy.


Presja czasu, mimo, że spowodowała niejakie problemy w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, pomogła też radnym działać sprawniej w zespole. Młodzieżowi radni rekomendują, by przy realizacji podobnych inicjatyw, zawsze zbadać w środowisku lokalnym jakie są potrzeby młodzieży, a rozwiązania skroić na miarę danej społeczności; nigdy nie należy kopiować pomysłów z innego samorządu.Linki:

Commenti


bottom of page