top of page

Praktyka - Działania na rzecz zdrowia psychicznego młodzieży

Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska podejmuje działania mające na celu zwiększenie świadomości nt. zdrowia psychicznego młodzieży oraz przeciwdziałania kryzysom psychicznym. W tym celu została m.in. utworzona Komisja ds. Zdrowia Psychicznego, która opracowuje pomysły na działania i zajmuje się ich realizacją. Młodzieżowa rada chce podejmować ten temat, ponieważ jest on kluczowy dla rozwoju młodych ludzi, a także dlatego, że zauważa bezradność wielu podmiotów w tym zakresie i potrzebę skuteczniejszych działań edukacyjnych oraz zmian systemowych.


Plakat zachęcający do wzięcia udziału w ankiecie nt. zdrowia psychicznego młodzieży, umieszczony w jednej z gdańskich szkół / Jedno z działań młodzieżowej rady dot. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży - stoisko informacyjno-edukacyjne. Fot. MRMG1. Realizacja warsztatów nt. zdrowia psychicznego - Młodzieżowi radni zorganizowali warsztaty dla uczniów, które spotkały się z dużym zainteresowaniem i będą kontynuowane w rozszerzonej formie w najbliższych miesiącach. Radni zaprosili do współpracy ekspertów i instytucje zajmujące się dobrostanem psychicznym.


2. Samokształcenie - Młodzieżowi radni rozwijają swoją wiedzę i kompetencje w zakresie zdrowia psychicznego, uczestnicząc w debatach, sesjach warsztatowych, konferencjach. Aspekt edukacyjny jest ważny dla młodych radnych, ponieważ daje pole do rozwoju osobistego oraz umiejętność lepszego wsparcia swoich rówieśników.


3. Badanie nt. kondycji psychicznej gdańskiej młodzieży - To do tej pory największe działanie Komisji ds. Zdrowia Psychicznego. Badanie przeprowadzono we współpracy z urzędem miasta. Ankietę opracowała wstępnie Komisja ds. Zdrowia Psychicznego, następnie uzyskano wsparcie ze strony kierownika miejskiego Referatu Strategii i Programów Społecznych, który pomógł przeformułować pytania, w taki sposób, by uzyskać jak najbardziej jasne odpowiedzi. Ankieta miała 20 pytań, z których część była otwarta i wymagała większego zaangażowania ze strony respondentów.


Radni informowali o badaniu poprzez media społecznościowe, kontakt ze szkołami, umieszczenie plakatów w miejscach publicznych. Urząd Miasta wsparł młodzieżowych radnych w dystrybucji ankiety (druk plakatów promujących wzięcie udziału w badaniu, wysyłka maili do dyrekcji szkół).


W sumie uzyskano ponad 1,7 tys. odpowiedzi. W ankiecie wzięli udział uczniowie i uczennice z 7. i 8. klas szkół podstawowych, szkół średnich, a także studenci. Badaniem objęto wszystkie typy szkół, również technika i szkoły branżowe.


Kolejnym etapem będzie przygotowanie raportu, który zostanie przekazany władzom miasta oraz zaprezentowany opinii publicznej podczas konferencji prasowej. Wyniki staną się podstawą do zaplanowania dalszych działań młodzieżowej rady (oraz rady miasta) ukierunkowanych na przeciwdziałanie problemom związanym ze zdrowiem psychicznym gdańskiej młodzieży.

Wyniki ankiety pozwolą młodzieżowej radzie lepiej poznać kondycję psychiczną swoich rówieśników, dzięki czemu będzie mogła ona podejmować skuteczniejsze działania społeczne i zabierać głos w ważnych dla siebie sprawach. W kolejnych miesiącach, młodzieżowi radni będą wypracowywać wspólnie z uczniami i uczennicami postulaty dotyczące zdrowia psychicznego i potrzebnych zmian w tym zakresie.


Radni rozwinęli także swoje kompetencje - nauczyli się także lepiej planować długofalowe działania, wyznaczać cele, aktywizować członków do działania. Członkowie Komisji doceniają również wsparcie, które otrzymali ze strony urzędu miasta. Ponadto, dzięki inicjatywie, wzrosła rozpoznawalność rady, pojawiają się nowe osoby, które chcą do niej dołączyć.


Linki:

Comments


bottom of page