top of page

Praktyka - Dzień Młodzieży w Gminie

W gminie zorganizowano pierwsze duże wydarzenie dedykowane wyłącznie młodzieży. Inicjatywa była wynikiem rozmów pomiędzy Radą Młodzieżową Gminy Łomianki a urzędnikami; wspólnie wybrano to działanie spośród innych inicjatyw zaproponowanych przez młodzieżową radę. Celem działania była integracja nastolatków w gminie, poszerzenie wiedzy na tematy ważne dla młodego pokolenia oraz wzmocnienie rozpoznawalności młodzieżowej rady wśród lokalnej młodzieży. Dzień Młodzieży zrealizowano dzięki dofinansowaniu z Sejmiku Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla Młodzieży (więcej informacji na temat dofinansowania na stronie Mazovia.pl)


Otwarcie Dnia Młodzieży przez Młodzieżową Radę / Członkowie/inie Młodzieżowej Rady Łomianki wraz z jednym z zaproszonych gości, Marcinem Kruszewskim. / Podczas Dnia Młodzieży. Fot. MRG Łomianki oraz Burmistrz Łomianek, Małgorzata Żebrowska-Piotrak.


1. Przygotowania - W 1. kadencji młodzieżowej rady została przeprowadzona ankieta nt. potrzeb młodzieży w gminie. Skorzystano z niej przy przygotowaniu programu wydarzenia. Program musiał być zgodny z założeniami zgłoszonymi do Sejmiku - m.in. wydarzenie musiało mieć charakter naukowy, a także promować samorząd lokalny.


Program został wypracowany wspólnie przez radnych i pracowników urzędu. Zdecydowano się zaprosić doradcę zawodowego oraz Marcina Kruszewskiego, twórcę marki Prawo Marcina. Na część artystyczną zaproszono lokalnych młodych wykonawców. W wyborze artystów pomogło lokalne Stowarzyszenie Młode Łomianki, które co roku organizuje wydarzenie muzyczne Łomot Fest. Urząd zdecydował się dodatkowo wesprzeć finansowo organizację koncertu.


2. Promocja - Działania rozpoczęto od nagrania filmiku promocyjnego o działalności młodzieżowej rady. Część funduszu została zabezpieczona specjalnie na ten cel. Filmik umieszczono następnie w mediach społecznościowych rady, a także zaprezentowano go podczas Dnia Młodzieży.


Promocja wydarzenia odbywała się głównie poprzez kanały cyfrowe, wysłano informację do szkół oraz wydrukowano plakaty. Na sukces frekwencyjny wpłynęła z pewnością decyzja o zaproszeniu rozpoznawalnych medialnie gości.


3. Realizacja - Program wydarzenia przedstawiał się następująco:

12:00 - oficjalne rozpoczęcie, przemówienie i prezentacja młodzieżowej rady

12:30 - spotkanie z Marcinem Kruszewskim, autorem popularnego w mediach społecznościowych profilu Prawo Marcina

13:45 - zajęcia sportowe w hai sportowej - mecz siatkówki, lekcje zumby oraz belgijki z Klubem Sportowym Osa Łomianki Siatkówka i klubem Active Soul

15:00 - rozmowa z doradcą zawodowym - Pawłem Cichockim

16:00 - koncert młodych artystów - Szymiego, Yng Livs, Igus i Stigus


Młodzieżowi radni otrzymali wiele pozytywnych opinii od młodych mieszkańców Łomianek. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie dotyczące praw ucznia poprowadzone przez Prawo Marcina oraz koncerty. Wzrosła rozpoznawalność młodzieżowej rady i jej zasięgi w mediach społecznościowych.


Innym wymiernym efektem było zgranie i aktywizacja wewnątrz młodzieżowej rady oraz lekcja komunikacji w zespole, koordynacji i dobrego podziału zadań, a także sprawnego i skutecznego działania pod presją czasu. Nauczono się także realizacji zadań projektowych, przy których należy zrealizować wymagania grantodawcy - np. dotyczące komunikacji i promocji.


Młodzieżowi radni, na podstawie swoich doświadczeń, rekomendują organizowanie podobnych wydarzeń z większym wyprzedzeniem czasowym, by uniknąć problemów związanych z organizacją wydarzenia, zaproszeniem gości i realizacją działań promocyjnych.Linki:

bottom of page