top of page

Praktyka - Konferencja nt. Wykluczenia Społecznego

Młodzieżowa Rada Powiatu Ciechanowskiego zorganizowała I. Konferencję pn. „Tacy sami, a Inni..." na temat wykluczenia społecznego i problemów osób z niepełnosprawnościami. Inicjatorem był radny i aktywista Łukasz Orysiak, który

- jako osoba z niepełnosprawnością - zna i rozumie wyzwania, z jakimi muszą się mierzyć na co dzień osoby z problemami zdrowotnymi.


Uczestnicy i uczestniczki konferencji. / Goście i organizatorzy podczas konferencji. Pierwszy z lewej - radny Łukasz Orysiak, ostatnia z lewej - Pełnomocnik Jolanta Przybyłowska. Fot. Joanna Potocka-Rak/Powiat Ciechanowski.


Pomysł na organizację konferencji padł podczas nieformalnej rozmowy z Pełnomocnikiem ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ciechanowskim, Jolantą Przybyłowską. Wydarzenie zorganizowano bardzo szybko (w przeciągu 2-3 tygodni) i sprawnie z pomocą urzędu powiatu.


1. Promocja i organizacja - Młodzieżowa rada odpowiedzialna była za promocję w szkołach i wśród innych MR z powiatu, za komunikaty w mediach społecznościowych oraz za wsparcie techniczne wydarzenia. Urząd wydrukował plakaty, zamieścił informacje w mediach oraz skontaktował się z jednostkami pomocy osobom niepełnosprawnym.


2. Zaproszenie gości i przygotowanie merytoryczne - Ważnym elementem było dobre przygotowanie do wydarzenia. Młodzieżowi radni konsultowali się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, zbierali opinie ekspertów, analizowali dane z ankiet przeprowadzanych wśród osób niepełnosprawnych oraz petycje i interpelacje osób niepełnosprawnych złożone do Ministerstwa Zdrowia.


Zdecydowano, by zaprosić na konferencję Pełnomocnika Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych Artura Świercz oraz Przewodniczącego Wojewódzkiej Mazowieckiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Jacka Zalewskiego. Organizatorom zależało na zaproszeniu osób, które mają realny wpływ na inicjatywy ustawodawcze, a co za tym idzie mogą przyczynić się do wprowadzenia zmian w prawie.


Na wydarzeniu obecnych było ok 100 gości, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych i zaproszona młodzież z ciechanowskich szkół. Konferencja trwała ok. 1,5 godz. i podzielona była na część warsztatową na początku (szkolenie nt. savoir vivre'u w stosunku do osób z niepełnosprawnościami) oraz otwartą część dyskusyjną. Dla uczestników dostępne były materiały drukowane podarowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.


Dyskusja toczyła się m.in. wokół tematyki problemów dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, dostosowaniu szkół do specjalnych potrzeb, a także konieczności nowelizacji prawa pod kątem osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi i ich powrotu do wykonywania zawodu.


Konferencja została odebrana bardzo pozytywnie i odbiła się szerokim echem w powiecie, czego efektem były m.in. wywiady udzielane przez młodzieżowego radnego w lokalnych mediach. Przyczyniła się do zwiększenia świadomości, przybliżenia tematu i rozpoczęcie szczerej dyskusji na ten trudny temat.


Efektem konferencji było również bliższe nawiązanie współpracy z pełnomocnikiem oraz plany dotyczące wspólnej petycji za zmianą prawa dotyczącego osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Planowana jest kontynuacja wydarzenia z udziałem gości ze szczebla rządowego.


Linki:

Comments


bottom of page