top of page

Praktyka - Kongres Młodych Aktywistów i Aktywistek (projekt Erasmus+)

Kongres Młodych Aktywistów i Aktywistek został zorganizowany przez Młodzieżową Radę Miasta Lublina oraz Urząd Miasta Lublina w ramach projektu „Młodzi dla młodych – Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Projekt ma na celu aktywizację i integrację młodych ludzi związanych z Lublinem i zaangażowanie ich w działania lokalne na rzecz młodzieży, szczególnie uwzględniając planowane działania w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023. Pomysłodawcą i realizatorem projektu jest MRM Lublina we współpracy z Wydziałem Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublina. Projekt został dofinansowany przez UE w kwocie ok. 60 tys. euro.


Uczestnicy i uczestniczki Kongresu. / Otwarcie wydarzenia poprowadzone przez młodzieżowych radnych.

Fot. MRM Lublina/ Lublin is YOUth.


Kongres Młodych Aktywistów i Aktywistek był trzydniowym wydarzeniem, które było okazją do poszerzenia wiedzy na temat unijnych priorytetów i projektów, zachęcenie do większej proeuropejskiej aktywności, a także do rozmów i wymiany doświadczeń pomiędzy młodymi osobami zaangażowanymi w życie swoich społeczności, w tym m.in. członkami/iniami młodzieżowych rad. i sejmików młodzieżowych.


1. Przygotowania - Organizacja kongresu była częścią większego projektu realizowanego przez młodzieżową radę. Przygotowania objęły zatem przede wszystkim pracę nad stworzeniem aplikacji projektowej Erasmus + oraz konsultacje z urzędem miasta w tym zakresie.


2. Realizacja wydarzenia - MRM Lublina przy przygotowaniu wydarzenia współpracowała z wieloma partnerami. Zaproszone organizacje pozarządowe poprowadziły warsztaty i uczestniczyły w panelach dyskusyjnych. Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie umożliwił bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla uczestników/czek, a nieformalna Lubelska Grupa Badawcza pomogła w zebraniu wniosków i opracowaniu materiałów powstałych na kongresie.


Promocję i rekrutację kongresu prowadzono głównie poprzez media społecznościowe młodzieżowej rady, platformę Lublin is YOUth - oficjalny profil miasta poświęcony działaniom w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.


W organizowanych podczas kongresu panelach dyskusyjnych, debatach i warsztatach wzięło udział 200 osób z całej Polski. Wnioski z dyskusji zostały spisane i przekazane władzom miasta Lublina jako wkład młodych w tworzenie polityki młodzieżowej miasta. Podczas warsztatów uczestnicy definiowali potrzeby i dobre metody włączania młodzieży w czterech obszarach: wolontariat, współrządzenie, zdrowie psychiczne oraz miasto. Pod okiem ekspertów z organizacji pozarządowych, wskazywali cele i sposoby na włączenie młodych osób do działań

w tych sektorach.


Kongres był początkiem dłuższego procesu, który rozpoczęła Młodzieżowa Rada Miasta Lublina. Projekt Erasmus + jest największym działaniem młodzieżowej rady w historii; angażuje w działania łącznie 500 młodych osób (łącznie z wolontariuszami), a także 84 placówki oświatowe.


W ramach projektu przewidziano dalsze działania na poziomie ogólnopolskim i lokalnym. Proces zaplanowano tak, by najpierw wspólnie definiować potrzeby i się uczyć, a następnie wprowadzać dalsze działania angażujące młodych w działania społeczne, charytatywne czy sportowe na szerszą skalę.


Linki:


Yorumlar


bottom of page