top of page

Praktyka - Konsultacja budżetu miasta z młodzieżową radą

Młodzieżowa Rada Miejska w Olsztynku aktywnie uczestniczy w procesie konsultacji i uchwalania budżetu miasta. Sugestie młodych radnych, po omówieniu z radą miasta, są brane pod uwagę, dzięki czemu mogą oni wpływać na realizacje inwestycji w Olsztynku i na bieżąco reagować na potrzeby swoich rówieśników.


Inwestycje zrealizowane z inicjatywy młodzieżowej rady: nowa infrastruktura na plaży miejskiej w Olsztynku, modernizacja kina miejskiego, mLegitymacja szkolna. Fot. Młodzieżowa Rada Miejska w Olsztynku.


Proces konsultacji i składania wniosków do budżetu miasta jest na stałe wpisany w miejski kalendarz samorządowy i realizowany jest krok po kroku według ustalonego planu. Dzięki przejrzystemu procesowi, łatwiej jest młodym radnym proponować swoje pomysły i, tym samym, wpływać na politykę miasta.


1. Diagnoza potrzeb - Młodzieżowi radni zbierają pomysły na działania, słuchają głosu rówieśników i wyciągają wnioski z własnych obserwacji. Przykłady: lokalna społeczność chce postawić wiatę, zamontować oświetlenie lub zmodernizować nawierzchnię lokalnej drogi.


2. Spotkania robocze - Spotkania te mają na celu przygotowanie konkretnego planu działania oraz sprawdzenie kosztów przeprowadzenia danej inicjatywy. Młodzieżowi radni kontaktują się m.in. z odpowiednimi wydziałami Urzędu Miasta, które pomagają np. w wycenie kosztów.


3. Zgłoszenie wniosku do projektu budżetu - Do końca września młodzi radni zgłaszają wniosek do burmistrza miasta. Musi się w nim znaleźć opis planowanego działania, uzasadnienie inwestycji oraz szacowany koszt. Następnie rada miasta konsultuje z młodzieżową radą dany pomysł. Młodzi radni informowani są o postępach.


4. Uchwalenie budżetu - Do 15 listopada burmistrz przedstawia projekt budżetu gminy, a do końca grudnia uchwalany jest budżet miasta.


5. Konsultacje - Po przegłosowaniu budżetu następują kolejne konsultacje, ustalany jest zakres prac, szczegóły inwestycji.


6. Realizacja i sprawozdanie - Raz w roku (najczęściej w maju) młodzieżowi radni spotykają się z Radą Miasta i zdają jej raport z działań. Sprawozdania z działalności są również umieszczane na stronie internetowej urzędu. Dzięki temu udaje się zachować przejrzystość działań młodzieżowej rady.

Dzięki konsultacjom budżetu miasta z młodzieżową radą, udało się zrealizować następujące inwestycje w mieście:

  • ustawienie ławek,

  • zamontowanie progów zwalniających,

  • stworzenie infrastruktury na plaży miejskiej nad jeziorem,

  • wprowadzenie nowych linii autobusów miejskich,

  • wprowadzenie wirtualnej mLegitymacji dla uczniów i uczennic działającej na zasadzie QR kodu,

  • otwarcie punktu pomocy psychologicznej dla młodzieży (zainicjowany przez młodzieżową radę w czasie pandemii; inicjatywa kontynuowana jest przez lokalny punkt MOPS),

  • modernizacja lokalnego kina Grunwald.

Efektem działań jest także większa popularność i rozpoznawalność młodzieżowej rady, zadowolenie wśród lokalnej społeczności oraz większa otwartość i odwaga w kontaktowaniu się z młodymi radnymi i przekazywaniu swoich pomysłów i potrzeb.


Linki:

Kommentit


bottom of page