top of page

Praktyka - Poradnik Młodego RadnegoMłodzieżowa Rada Dzielnicy Targówek wraz z opiekunką stworzyła Poradnik Młodego Radnego dla nowo powołanych młodzieżowych radnych dzielnicy. Projekt pn. „Bądź liderem lokalnym - poradnik młodego radnego” zrealizowano w ramach programu Mazowsze dla Młodzieży; otrzymano dofinansowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego w wysokości 9 tys. złotych. Oprócz poradnika, w ramach projektu młodzieżowa rada zorganizowała cykl szkoleń dla młodzieży z zakresu rozwoju kompetencji miękkich: komunikacji interpersonalnej, współpracy w zespole oraz aktywizacji w społeczności lokalnej.Władze Dzielnicy Targówek wraz z młodzieżową radą prezentują gotowy poradnik. / Jedno ze spotkań roboczych, podczas którego młodzieżowi radni i radne pracowali nad poradnikiem. Fot. MRDT oraz targowek.um.warszawa.pl


Pomysł na realizację informatora narodził się podczas jednej z pierwszych sesji nowo powołanej kadencji rady. Po okresie pandemii, młodzi czuli się niekomfortowo podczas spotkań w urzędzie, zdecydowano się więc na stworzenie materiałów, które będą mogły przybliżyć im zasady savoir vivre'u, lepiej przygotować do sesji i spotkań w urzędzie dzielnicy, uniknąć niepotrzebnego stresu.


1. Praca w grupach roboczych - Prace nad poradnikiem od początku prowadzono wspólnie w grupie. Podzielono zespół na grupy zadaniowe, z których każda zajmowała się opracowaniem innego zagadnienia. Oprócz zasad savoir vivre’u, znalazły się tam takie tematy, jak np. korzyści dla młodzieży wynikające z działalności w młodzieżowej radzie, prawa i obowiązki radnego/radnej, sposób przeprowadzenia wyborów itp.

W dalszej kolejności odbywała się praca nad redakcją tekstu (pomocne było wsparcie koordynatorek rady) oraz opracowanie graficzne publikacji.


2. Dofinansowanie - Niezależnie od prac prowadzonych nad poradnikiem, koordynatorki rady rozpoczęły proces aplikacji o dofinansowanie z programu Mazowsze dla Młodzieży. Udało pozyskać się środki, które częściowo pokryły druk i opracowanie graficzne publikacji, a także organizację szkoleń.


3. Promocja - Gotowy poradnik przekazano wszystkim nowo zaprzysiężonym radnym,

którzy rozpoczęli kadencję w 2022 r. Drukowaną publikację otrzymały także wszystkie szkoły z Dzielnicy Targówek. Młodzieżowi radni i radne promują informator także podczas spotkań i wydarzeń organizowanych przez radę. O wersji drukowanej informowano w mediach społecznościowych młodzieżowej rady, na kanale Edukacja na Targówku oraz poprzez bazę kontaktów Wydziału Edukacji Dzielnicy.


Dzięki wspólnej pracy zespołowej udało się stworzyć poradnik, który jest napisany przez młodych dla młodych. Opisano w prostych, zrozumiałych dla młodzieży słowach, z czym wiąże się praca w młodzieżowej radzie, co daje radnemu aktywność społeczna, jak i gdzie odbywają się spotkania rady, jak się do nich przygotować itp.


Niewątpliwie pozytywnym efektem działania jest stworzenie kompendium wiedzy zawierającego wiele cennych rad, wskazówek oraz dobrych praktyk, które pomogą młodzieży odnaleźć się w działaniach na rzecz społeczeństwa i posłużą jej przez kolejne lata. Publikacja zbiera pozytywne opinie ze strony nowych radnych oraz uczniów i uczennic z dzielnicy. Poradnik wydrukowano w 150 kopiach, w razie potrzeby planowany jest dodruk.


Linki:


Comments


bottom of page