Praktyka - Tydzień Dobrostanu Psychicznego

Zaktualizowano: 24 lip

Młodzieżowa Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
Tydzień Dobrostanu Psychicznego, 2021


Celem praktyki było zorganizowanie wydarzenia na temat zdrowia psychicznego w szczególnie trudnym okresie pandemii. W ramach wydarzenia odbyły się różnorodne aktywności. Centralnym punktem była debata publiczna z udziałem władz miasta, podczas której każdy mieszkaniec mógł zaproponować postulaty dotyczące potencjalnych działań podejmowanych w lokalnej społeczności w celu poprawy dobrostanu psychofizycznego. Kolejną akcją było zorganizowanie serii (w sumie 40 godzin) indywidualnych darmowych konsultacji psychologicznych dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, które odbywały się telefonicznie lub online. Dodatkowo, młodzieżowa rada przeprowadziła kampanię informacyjną o zdrowiu psychicznym na social mediach, lokalnych stronach internetowych oraz w przestrzeni publicznej.


Działania poprzedziła diagnoza społeczna w postaci ankiety, która pokazała, że kwestia dobrostanu psychicznego stała się jednym z najpoważniejszych wyzwań, z którymi mierzą się mieszkańcy (aż ponad 70% ankietowanych przyznało, że pandemia negatywnie wpłynęła na ich życie). Wydarzenie trwało tydzień, odbiorcami byli głównie mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju. Przy projekcie rada młodzieżowa współpracowała m.in z władzami samorządowymi, lokalnym Punktem Interwencji Kryzysowej, a patronat objęła prezydent miasta oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju.Linki: