top of page

Szkolenie dla Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów

Od kilku miesięcy kompleksowo wspieramy Młodzieżową Radę Dzielnicy Rembertów w podnoszeniu swoich kompetencji liderskich oraz rozwijaniu pomysłów na działania lokalne. Na jesieni 2023 r. odbyło się 3-dniowe integracyjne szkolenie, na którym młodzi zbierali pomysły i tworzyli plan ich realizacji. Kolejnym tematem, który wzięto na warsztat było pogłębienie współpracy z samorządami uczniowskimi z sześciu rembertowskich szkół.Szkolenie dla członków i członkiń młodzieżowej rady, samorządów uczniowskich oraz ich opiekunów/nek odbyło się 19 lutego 2024 r. w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów.


Spotkanie miało charakter edukacyjny i warsztatowy i poprowadzone zostało przez Piotra Sienkiewicza - eksperta w dziedzinie samorządności uczniowskiej z ramienia Fundacji Civis Polonus.


Podczas spotkania poruszone zostały kluczowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem samorządu uczniowskiego, takie jak:

  • definicja samorządu uczniowskiego,

  • rola samorządu uczniowskiego i jego umocowanie prawne,

  • możliwości uczniów/uczennic w kwestii współdecydowania o życiu szkolnym,

  • przykłady dobrych praktyk.


W kolejnych miesiącach będziemy wspierać animacyjnie Młodzieżową Radę Dzielnicy Rembertów w realizacji inicjatyw młodzieżowych realizowanych we współpracy z instytucjami lokalnymi (m.in. biblioteką publiczną).


Więcej o MRDR tutaj.


Projekt "Nowa Młodzieżowa Rada - Nowe pomysły!" współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla młodzieży.

ความคิดเห็น


bottom of page