top of page

Szkolenie i wizyta studyjna dla młodzieżowej rady z Marek

W kwietniu i maju 2024 poprowadziliśmy 3-dniowe szkolenie oraz wizytę studyjną w Warszawie dla Młodzieżowej Rady Miasta Marki. Celem tych działań była integracja młodzieżowych radnych oraz lepsze przygotowanie merytoryczne do pełnienia funkcji.


Fot. Fundacja Civis Polonus


Spotkania szkoleniowe odbyły się w Centrum Aktywności Fabryczna 3 w Markach. Pierwszy dzień szkolenia upłynął nam na wzajemnej integracji oraz poznaniu ABC młodzieżowej rady czyli najważniejszych informacji o jej roli, zadaniach, uprawnieniach itp. W czasie drugiego spotkania skupiliśmy się na rozwijaniu kompetencji miękkich - takich jak komunikacja w grupie, umiejętności liderskie - oraz uczyliśmy się jak zarządzać projektami. Trzeci dzień szkoleniowy upłynął nam na planowaniu konkretnych działań, jakimi chciałaby się zająć w najbliższym czasie młodzieżowa rada.


Zwieńczeniem szkolenia była wizyta studyjna, którą Fundacja Civis Polonus zorganizowała 6 maja dla młodych radnych. Spotkanie, które odbyło się na Domu Kultury Kadr na warszawskim Mokotowie, służyło sieciowaniu z innymi młodymi aktywistami oraz wymianie doświadczeń. Dobre praktyki młodzieżowych rad zaprezentowały Młodzieżowa Rada Łomianek, Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno, oraz młodzieżowe rady dzielnic - Mokotowa i Bielan. Rozmawialiśmy m.in. o tym, jak współpracować z urzędem, jak planować pracę itp.Comments


bottom of page