top of page

Szkolenie 23.11.2023 - "Jak powołać młodzieżową radę i przygotować się do jej działalności”

Zaktualizowano: 19 wrz 2023Zapraszamy urzędników, samorządowców, pracowników młodzieżowych i innych zainteresowanych tematem powoływania młodzieżowej rady na szkolenie online „Jak powołać młodzieżową radę i przygotować się do jej działalności”.


Dzięki szkoleniu:

 • dowiesz się, jakie obowiązki w związku z młodzieżowymi radami narzucił na samorządy ustawodawca oraz co zrobić, aby powołać młodzieżową radę i zorganizować jej pracę zgodnie z zapisami prawa;

 • poznasz, jakie kroki należy podjąć, aby skutecznie doprowadzić do wyboru młodzieżowej rady;

 • korzystając z naszych doświadczeń ze współpracy z innymi samorządami, dowiesz się, jakich błędów unikać i na jakie zasoby i rozwiązania warto postawić, aby proces powołania młodzieżowej rady przebiegał właściwie;

 • poznasz charakter działania młodzieżowej rady oraz możliwy zakres i formy jej działania;

 • przygotujesz się do właściwego wspierania działań młodzieżowej rady oraz organizowania jej współpracy z samorządem oraz podmiotami zewnętrznymi;

 • zainspirujesz się do współpracy z młodzieżą, poznając przykłady inicjatyw podejmowanych przez młodzieżowe rady w Polsce.

Program szkolenia:

 1. Istota młodzieżowej rada - czym jest młodzieżowa rada i po co ją powoływać?

 2. Ustawa o samorządzie lokalnym - co w praktyce oznaczają jej zapisy i jakie wynikają z nich obowiązki dla lokalnego samorządu?

 3. Uchwała o powołaniu młodzieżowej rady - jak prawnie ugruntować istnienie młodzieżowej rady?

 4. Finansowanie młodzieżowej rady - jak pozyskać środki i klasyfikować je w budżecie samorządu?

 5. Statut młodzieżowej rady - jak go przygotować, aby pomagał w działaniach młodzieżowej rady?

 6. Wyłonienie składu młodzieżowej rady - jak zorganizować demokratyczne wybory i jakie zasoby wykorzystać do ich organizacji?

 7. Karta Zasad i Standardów Działania Młodzieżowych Rad - jak zadbać o dobrą jakość działania młodzieżowej rady?

 8. Organizacja codziennej pracy młodzieżowej rady - jakie są funkcje, formy, zakres działań i możliwości młodzieżowej rady?

 9. Współpraca młodzieżowej rady z urzędem, radą gminy/miasta, środowiskiem lokalnym - co zrobić, aby współpraca była atrakcyjna dla młodzieży i przynosiła konkretne korzyści dla samorządu?

 10. Wspieranie działań młodzieżowej rady - jaka jest rola i zadania dorosłego opiekuna młodzieżowej rady i dlaczego warto go wyznaczyć?

 11. Dobre praktyki działania młodzieżowych rad - z jakich inspiracji warto skorzystać, planując pracę młodzieżowej rady?

Jak wziąć udział w szkoleniu?

 1. Na szkolenie należy zarejestrować się za pośrednictwem systemu rejestracyjnego

 2. Płatności w wysokości 370 zł + 23% VAT (udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych) należy dokonać po szkoleniu – w ciągu 10 dni od wystawienia faktury i przesłania jej uczestnikowi szkolenia na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.

 3. Szkolenie realizowane jest w godzinach 10:00-15:00 (w tym przerwy) za pośrednictwem platformy Zoom. Uczestnicy przed szkoleniem otrzymają link do logowania.

 4. Podczas szkolenia uczestnicy mają możliwość zadawania pytań i wymiany swoich doświadczeń. Wskazane jest posiadanie sprawnej kamery i/lub mikrofonu.

 5. Po szkoleniu organizator wysyła uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 6. Więcej informacji i regulamin szkoleń na stronie internetowej http://civispolonus.org.pl/szkolenia/

Comments


bottom of page