top of page

Szkolenie 29.11.2023 „Skuteczny opiekun młodzieżowej rady”

Zaktualizowano: 6 lis 2023
Zapraszamy opiekunów młodzieżowych rad i osoby wspierające działalność młodzieżowych rad z ramienia urzędu na szkolenie „Skuteczny opiekun młodzieżowej rady”. Szkolenie odbędzie się stacjonarnie w Warszawie.


Dzięki szkoleniu:

 • dowiesz się, jakie są funkcje młodzieżowej rady i jak realizować je poprzez konkretne działania młodzieży;

 • poznasz zasady, dzięki którym zapewnione zostaną prawidłowe standardy działania młodzieżowej rady;

 • nauczysz się, jak nadać właściwą strukturę pracy młodzieżowych radnych i inspirować ich do działania;

 • dowiesz się, w jaki sposób wspierać działania młodzieży, aby motywować ich do aktywności i stwarzać okazje do osiągnięcia przez nich sukcesu;

 • przygotujesz się do organizowania współpracy młodzieżowej rady z samorządem oraz środowiskiem lokalnym;

 • zainspirujesz się do współpracy z młodzieżą, poznając przykłady ciekawych inicjatyw podejmowanych przez inne młodzieżowe rady.

Program szkolenia:

 1. Istota działania młodzieżowych rad - po co powstają i czym powinny się zajmować?

 2. Ustawa o samorządzie lokalnym - co w praktyce oznaczają jej zapisy i jakie wynikają z nich możliwości dla młodzieżowej rady?

 3. Karta Zasad i Standardów Działania Młodzieżowych Rad - jak zadbać o dobrą jakość działania młodzieżowej rady?

 4. Organizacja codziennej pracy młodzieżowej rady - jakie są funkcje, formy, zakres działań i możliwości młodzieżowej rady?

 5. Współpraca młodzieżowej rady z urzędem, radą gminy/miasta - jak ją zorganizować i co zrobić, aby była atrakcyjna dla młodzieży?

 6. Wspieranie działań młodzieżowej rady - co to znaczy, być dobrym opiekunem młodzieżowej rady?

 7. Organizacja pracy z młodzieżowymi radnymi - jak z nimi pracować, aby pomagać im w działaniu, inspirować i motywować do systematycznej pracy?

 8. Planowanie inicjatyw młodzieżowej rady przy współpracy z samorządem i środowiskiem lokalnym - jak zaprojektować działania młodzieży metodą „od problemu do rozwiązania”?

 9. Dobre praktyki działania młodzieżowych rad- z jakich inspiracji warto skorzystać, planując pracę młodzieżowej rady?

 10. Wymiana doświadczeń - wzajemne inspiracje opiekunów młodzieżowych rad


Jak wziąć udział w szkoleniu?


Zarejestruj się na szkolenie za pośrednictwem systemu rejestracyjnego - kliknij tutaj


Płatności w wysokości 540 zł + 23% VAT (udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych) dokonaj po szkoleniu – w ciągu 10 dni od wystawienia faktury i przekazania jej uczestnikowi szkolenia na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym lub osobiście w dniu szkolenia.


O dokładnym miejscu szkolenia uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo w terminie do 7 dni przez jego realizacją.


Po ukończeniu i opłaceniu szkoleniu organizator wysyła uczestnikowi certyfikat na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym.


Masz pytania? Skontaktuj się z nami: lukasz.dembinski@civispolonus.org.pl

Kommentare


bottom of page