top of page

Szkolenie 31.03.2023 „Skuteczny opiekun młodzieżowej rady”

Zaktualizowano: 25 styZapraszamy opiekunów młodzieżowych rad i osoby wspierające działalność młodzieżowych rad z ramienia urzędu na szkolenie „Skuteczny opiekun młodzieżowej rady”. To szkolenie, dzięki któremu:

 • dowiecie się, jakie są funkcje młodzieżowej rady i jak realizować je poprzez konkretne działania młodzieży;

 • poznacie zasady, dzięki którym zapewnione zostaną prawidłowe standardy działania młodzieżowej rady;

 • nauczycie się, jak nadać właściwą strukturę pracy młodzieżowych radnych i inspirować ich do działania;

 • dowiecie się, w jaki sposób wspierać działania młodzieży, aby motywować ich do aktywności i stwarzać okazje do osiągnięcia przez nich sukcesu;

 • przygotujecie się do organizowania współpracy młodzieżowej rady z samorządem oraz środowiskiem lokalnym;

 • zainspirujecie się do współpracy z młodzieżą, poznając przykłady ciekawych inicjatyw podejmowanych przez inne młodzieżowe rady.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Istota działania młodzieżowych rad - po co powstają i czym powinny się zajmować?

 2. Ustawa o samorządzie lokalnym - co w praktyce oznaczają jej zapisy i jakie wynikają z nich możliwości dla młodzieżowej rady?

 3. Karta Zasad i Standardów Działania Młodzieżowych Rad - jak zadbać o dobrą jakość działania młodzieżowej rady?

 4. Organizacja codziennej pracy młodzieżowej rady - jakie są funkcje, formy, zakres działań i możliwości młodzieżowej rady?

 5. Współpraca młodzieżowej rady z urzędem, radą gminy/miasta - jak ją zorganizować i co zrobić, aby była atrakcyjna dla młodzieży?

 6. Wspieranie działań młodzieżowej rady - co to znaczy, być dobrym opiekunem młodzieżowej rady?

 7. Organizacja pracy z młodzieżowymi radnymi? - jak z nimi pracować, aby pomagać im w działaniu, inspirować i motywować do systematycznej pracy?

 8. Planowanie inicjatyw młodzieżowej rady przy współpracy z samorządem i środowiskiem lokalnym - jak zaprojektować działania młodzieży metodą „od problemu do rozwiązania”?

 9. Dobre praktyki działania młodzieżowych rad- z jakich inspiracji warto skorzystać, planując pracę młodzieżowej rady?

 10. Wymiana doświadczeń - wzajemne inspiracje opiekunów młodzieżowych rad


JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?

 1. Na szkolenie należy zarejestrować się za pośrednictwem systemu rejestracyjnego

 2. Płatności w wysokości 349 zł + 23% VAT (udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych) należy dokonać po szkoleniu – w ciągu 10 dni od wystawienia faktury i przesłania jej uczestnikowi szkolenia na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.

 3. Szkolenie realizowane jest w godzinach 10:00-15:00 (w tym przerwy) za pośrednictwem platformy Zoom. Uczestnicy przed szkoleniem otrzymają link do logowania.

 4. Podczas szkolenia uczestnicy mają możliwość zadawania pytań i wymiany swoich doświadczeń. Wskazane jest posiadanie sprawnej kamery i/lub mikrofonu.

 5. Po szkoleniu organizator wysyła uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 6. Więcej informacji i regulamin szkoleń na stronie internetowej http://civispolonus.org.pl/szkolenia/


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA31.03.2023
.pdf
Download PDF • 929KBbottom of page