Zlot młodzieżowych sejmików

20 sierpnia 2021 roku zorganizowaliśmy w Warszawie zlot młodzieżowych sejmików. Wzięło w nim udział niemal 50 przedstawicieli młodzieżowych sejmików i grup inicjatywnych z 8 województw. Podczas spotkania stworzona została przestrzeń do integracji, wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy na poziomie międzywojewódzkim