Udział w decyzjach​​

Z jakich metod i narzędzi może korzystać młodzieżowa rada?

Jeśli za Wami wybory do młodzieżowej rady, stworzenie statutu, wybranie członków prezydium i opiekuna rady, pora na konkretne działania w waszych gminach. Zapewne wielu z Was zadaje sobie pytanie - co dalej? Co właściwie możemy robić i jak to osiągnąć? 

 

Na początek wymieńmy najważniejsze obszary działań, którymi zajmuje się młodzieżowa rada. Są to:

 • konsultowanie i opiniowanie decyzji władz lokalnych,

 • debatowanie o sprawach gminy, w szczególności dotyczących młodych osób,

 • realizacja projektów oddolnych młodzieży,

 • promocja działań w społeczności lokalnej.

 

Do jednych z najważniejszych - i jednocześnie może najtrudniejszych - zadań MR należy zabieranie głosu w sprawach dotyczących lokalnej społeczności. Konsultacyjna i opiniotwórcza rola rad może być realizowana poprzez włączanie radnych w proces podejmowania decyzji w gminie i uczestnictwo młodych w konsultacjach społecznych, budżecie obywatelskim, a także np. regularnych posiedzeniach rady gminy. 

 

Aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu lokalnej społeczności, w tym w podejmowanie decyzji na szczeblu gmin, powiatów i regionów, powinno być naturalnym i oczywistym elementem wychowania obywatelskiego. Buduje to wiarę we własne kompetencje oraz poczucie sprawczości i wpływu na otaczający nas świat już na wczesnym etapie. Młodzi powinni mieć świadomość, że jako obywatele, pomimo swojego wieku, mają prawa i ich głos się liczy. 

 

Wyrażanie opinii przez młodzieżowych radnych może odbywać się na różne sposoby. Radni mogą na przykład zgłaszać władzom i urzędnikom pomysły na działania i wskazywać na problemy warte rozwiązania. Jednym z przydatnych narzędzi dla MR jest zorganizowanie narady lub debaty na terenie szkół (np w formie okrągłego stołu). Podczas tego typu dyskusji warto skupić się na jednym wybranym zagadnieniu. Radni zbierają  wśród uczniów listę wyzwań/ problemów i pomysłów na ich rozwiązanie. Wyniki debaty należy potem przekazać władzom gminy. Przykładowe tematy omawiane na debacie to np.:

 • wprowadzenie zmian proekologicznych w szkołach, urzędzie, instytucjach (patrz: praktyka Audyty klimatyczne w szkołach), 

 • przygotowanie nowej oferty zajęć kulturalnych w instytucjach publicznych oraz programu wydarzeń w gminie, 

 • aktualizacja dokumentu strategii rozwoju gminy,

 • przygotowanie koncepcji i programu imprez okolicznościowych w miejscowości,

 • wprowadzenie nowych zasad użytkowania obiektów sportowych i rekreacyjnych w gminie,

 • przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 • przygotowanie projektu remontu/rewitalizacji w przestrzeni publicznej np. parku, skweru, plaży miejskiej

 • wprowadzenie zmian w polityce informacyjna urzędu gminy itp.

 

Jako że aktywność obywatelska młodzieży często kojarzy się z działaniami rozrywkowymi, akcjami charytatywnymi lub projektami wymian kulturowych, warto podkreślić, że rola rad młodzieżowych nie powinna ograniczać się jedynie do tych działań. Młodzi mają często ogromny niewykorzystany potencjał, wyraźne opinie na przeróżne sprawy lokalne i sporą wiedzę o świecie. By jednak ich zdanie było brane pod uwagę, potrzebna jest wola polityczna i wsparcie świadomych dorosłych we włączanie ich w życie społeczności.