Group 9.png

WSPIERAJ Z NAMI MŁODZIEŻ

W AKTYWNYM UCZESTNICZENIU W ŻYCIU LOKALNEJ WSPÓLNOTY

Wierzymy, że młodzi ludzie są bardzo wartościowymi partnerami dla administracji lokalnej - najlepiej znają potrzeby swoich rówieśników i zdają sobie sprawę
z bliskich im problemów. Z tego powodu aktywnie wspieramy ich w budowaniu relacji z lokalnymi władzami, dzięki czemu mogą konsultować decyzje dotyczące spraw ważnych dla młodzieży. W jaki sposób? Płaszczyzną, na której dochodzi do wymiany opinii i wspólnej pracy dorosłych i młodych obywateli są animowane przez nas Młodzieżowe Rady Gmin.

Group 11.png

NASZE DOŚWIADCZENIE

Od 2004 roku działamy na rzecz powstawania i skutecznego działania Młodzieżowych Rad w całej Polsce. W tym czasie przygotowaliśmy do pełnienia swojej funkcji 680 młodzieżowych radnych.

 

Integrujemy ludzi zainteresowanych partycypacją obywatelska młodzieży i młodzieżowymi radami tworząc okazje do spotkań i wymiany doświadczeń podczas konferencji i seminariów. W ich czasie spotkało się już ponad 500 przedstawicieli władz lokalnych, organizacji pozarządowych, nauczycieli, aktywistów społecznych i młodych ludzi. Poza tym, naszą wiedzę na temat aktywności młodzieży w życiu publicznym pogłębiamy dzięki współpracy
z partnerami zagranicznymi, od których uczymy się stosowania różnego typu metod partycypacyjnych oraz stosowania różnego podejścia. Dotychczas współpracowaliśmy z partnerami z Litwy, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Hiszpanii.

Group a.png

ZADOWOLENI ZE WSPÓŁPRACY

Michałowice

Iława

Płużnica

Warszawa

Wołomin

Nasze szkolenia

Działaj

z Nami

Baza wiedzy

MRG W LICZBACH

100

UDANYCH PROJEKTÓW

100

UDANYCH PROJEKTÓW

100

UDANYCH PROJEKTÓW

100

UDANYCH PROJEKTÓW

IMG_1296_edited.jpg

Młodzieżowe rady gmin dla demokracji i klimatu

Istotą projektu jest wzmocnienie zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi poprzez rozwój młodzieżowych rad gmin jako organizatorów demokratycznych procesów poświęconych szkolnym i gminnym politykom klimatycznym oraz ogólnopolska promocja tej idei. W projekcie założone zostało zapewnienie młodzieżowym radom kompleksowego wsparcia we wdrażaniu rozwiązań partycypacyjnych w swoich gminach.

Youth Councils

Yet Coming

We współpracy z organizacjami: Rada mládeže Žilinského kraja (Słowacja),  Petrklic Help (Czechy) oraz Zilinsky samospravny kraj (Słowacja) tworzymy wirtualny przewodnik zawierający metodologię szkoleń Młodzieżowych Rad. Przewodnik jest kierowany nie tylko członków Młodzieżowych Rad, ale również do osób z nią współpracujących (opiekunów, koordynatorów, decydentów oraz NGO). Wydanie przewodnika poprzedza badanie potrzeb 10 młodzieżowych rad w każdym z trzech państw oraz pilotaż.

IMG_1062_edited.jpg

Europejski Kongres Rad Młodzieżowych

To wydarzenie edukacyjne dla młodzieżowych radnych, którzy zorganizowali wydarzenie w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Podczas 3-dniowego Kongresu uczestnicy będą mieli okazję do budowania środowiska  młodych aktywnych ludzi, którzy są zainteresowani i zaangażowaniu w tworzenie przyszłości Unii Europejskiej.

MAPA

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.