Group 6.png

POWOŁAJ Z NAMI MŁODZIEŻOWĄ RADĘ

POWOŁAJ Z NAMI MŁODZIEŻOWĄ RADĘ
Już ponad 500 miast i gmin powołało młodzieżową radę. Kolejne samorządy dołączają do tych, które otwierają się na głos młodzieży i dają młodym ludziom możliwość czynnego angażowania w sprawy publiczne. Dołącz do nich z naszą pomocą!

Jak skutecznie organizować
i wspierać działalność młodzieżowej rady? – szkolenie wprowadzające.

Proponujemy szkolenie dla osób zaangażowanych w tworzenie młodzieżowej rady (zapraszamy m.in. radnych, urzędników, nauczycieli, lokalnych działaczy). Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą całościową wiedzę o podstawach działalności młodzieżowej rady oraz poznają praktyczne wskazówki i inspiracje w zakresie zakładania

i organizowania działalności młodzieżowej rady.

ZORGANIZUJ SZKOLENIE DLA MŁODZIEŻOWEJ RADY 

Nasza fundacja oferuje szkolenia stacjonarne i online. Dzięki nim młodzieżowi radni poznają siebie i swoje pomysły na lokalną aktywność, dowiadują się, jakie zadania mogą realizować w młodzieżowej radzie, uczą się ze sobą współpracować i planować wspólne przedsięwzięcia. Otrzymują mnóstwo inspiracji, poznając najlepsze doświadczenia młodzieżowych

rad z całej Polski. Dzięki temu zyskują nowe pomysły

i energię do działania.

Proponowany zakres tematyczny 2-dniowego szkolenia wprowadzającego (2 x 6 godzin):
 

 1. Integracja młodzieżowych radnych

 2. Zasady współpracy i komunikacji wewnątrz młodzieżowej rady 

 3. Podstawy prawne, rola i zadania młodzieżowej rady 

 4. Podejmowanie działań na rzecz młodzieży oraz skuteczne reprezentowanie młodzieży

 5. Zakres i formy współpracy młodzieżowej rady
  z samorządem i środowiskiem lokalnym

 6. Inspiracja: przykłady skutecznych działań młodzieżowych rad w Polsce

 7. Planowanie pracy młodzieżowej rady – czym chcę
  i mogę się zajmować?

CHCESZ ZORGANIZOWAĆ SZKOLENIE LUB ZAŁOŻYĆ MŁODZIEŻOWĄ RADĘ?

Łukasz Dembiński

lukasz.dembinski@civispolonus.org.pl
tel. 664 861 019 / 22 827 52 49