top of page
Group 6.png

POWOŁAJ Z NAMI MŁODZIEŻOWĄ RADĘ

Już ponad 360 miast i gmin w Polsce powołało młodzieżową radę. Kolejne samorządy dołączają do tych, które otwierają się na głos młodzieży i dają młodym ludziom możliwość czynnego angażowania w sprawy publiczne. Dołącz do nich z naszą pomocą!

FOT_052_edited.jpg

ZORGANIZUJ SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW MŁODZIEŻOWEJ RADY 

Nasza fundacja oferuje szkolenia stacjonarne i online. Dzięki nim młodzieżowi radni poznają siebie i swoje pomysły na lokalną aktywność, dowiadują się, jakie zadania mogą realizować w młodzieżowej radzie, uczą się ze sobą współpracować i planować wspólne przedsięwzięcia. Otrzymują mnóstwo inspiracji, poznając najlepsze doświadczenia młodzieżowych rad z całej Polski. 

Przykładowe bloki tematyczne szkolenia:

 1. Warsztaty integracyjne i rozwijające umiejętności współpracy w grupie – poznanie się członków młodzieżowej rady i ustalenie zasad i form komunikacji w zespole.

 2. Warsztaty liderskie – co to znaczy być dobrym liderem?

 3. Prawne podstawy działania młodzieżowej rady – co w praktyce oznaczają zapisy ustawy o samorządzie lokalnym.

 4. Istota młodzieżowej rady – po co powstają młodzieżowe rady, jakie są ich zadania i funkcje?

 5. Formy i zakres współpracy młodzieżowej rady ze środowiskiem lokalnym – po co i jak organizować współpracę z wójtem, radą gminy, urzędem, szkołami i mieszkańcami itp.

 6. Organizacja i dokumentacja pracy młodzieżowej rady – formy i dokumentacja pracy młodzieżowej rady.

 7.  Przykłady dobrych praktyk działania młodzieżowych rad – z jakich inspiracji warto skorzystać?

 8. Planowanie pracy młodzieżowej rady – czym mogę i chcę się zajmować?

FOT_043_edited.jpg

PRZYGOTUJ SWÓJ SAMORZĄD DO POWOŁANIA MŁODZIEŻOWEJ RADY

Zapraszamy samorządy zainteresowane powołaniem młodzieżowej rady. Oferujemy doradztwo oraz szkolenia dla radnych, urzędników, nauczycieli i innych osób zaangażowanych w proces powoływania młodzieżowej rady. Dzięki naszemu wsparciu dobrze zaplanujesz i przeprowadzisz proces zakładania młodzieżowej rady oraz przygotujesz się do wspierania jej działalności.

Proponowane formy wsparcia samorządów w powoływaniu młodzieżowej rady:

 • Szkolenie „Jak powołać młodzieżową radę i przygotować się do jej działalności”.

Organizujemy szkolenia online i z dojazdem do zamawiającego . Chcąc jak najlepiej przygotować samorząd do powołania młodzieżowej rady, omawiamy takie treści, jak: obowiązki samorządu związane z prowadzeniem młodzieżowej rady, uchwała o powołaniu młodzieżowej rady, opracowanie statutu, zaplanowanie i przeprowadzenie wyborów członków młodzieżowej rady, organizacja i dokumentacja codziennej pracy młodzieżowej rady, wspieranie działań młodzieżowej rady przez dorosłych, w tym rola i zadania opiekuna młodzieżowej rady i inne. Szczegółowy program szkolenia przesyłamy po wcześniejszym kontakcie mailowym lub telefonicznym i zebraniu oczekiwań.

 

 • Spotkania informacyjne dla młodzieży

Organizujemy spotkania dla młodzieży - online i z dojazdem do zamawiającego. Podczas spotkań przedstawimy istotę działania młodzieżowej rady, jej funkcje i zadania oraz dobre praktyki młodzieżowych rad z Polski. Takie spotkania pomagają podjąć świadomą decyzję o wstąpieniu do młodzieżowej rady i skłonić młodzież do kandydowania. Spotkanie poprowadzą eksperci ds. zaangażowania obywatelskiego młodzieży, animatorzy wspierający działalność młodzieżowych rad, byli członkowie młodzieżowych rad.

 

 • Szkolenia opiekunów młodzieżowych rad

Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej funkcjonowania młodzieżowej rady, organizowania i skutecznego wspierania jej codziennej działalności oraz zaplanowanie możliwych zakresów i sposobów współpracy młodzieżowej rady ze środowiskiem lokalnym. Do udziału w szkoleniu zachęcamy nie tylko opiekunów bezpośrednio współpracujących z młodzieżową radą, ale także przedstawicieli różnych instytucji, które mogą współpracować z młodzieżową radą (różne wydziały/departamenty urzędu, szkoły, biblioteki, ośrodki kultury, ośrodki sportowe, lokalne organizacje pozarządowe, inne). Szczegółowy program szkolenia przesyłamy po wcześniejszym kontakcie mailowym lub telefonicznym i zebraniu oczekiwań.

337746128_954915369288045_6265598793615753074_n_edited.jpg

ZORGANIZUJ Z NAMI PROJEKT MŁODZIEŻOWY

Twoja młodzieżowa rada szuka pomysłów na działania w swojej społeczności lokalnej? Wspólnie z nami zaplanujesz i wdrożysz działanie do, którego zaangażujesz młodzież i innych mieszkańców. Wspólnie zaplanujemy projekt, a animatorzy fundacji pomogą go zrealizować. Zakres działań zależy tylko od kreatywności i otwartości jego realizatorów!

Przykładowe działania, które możemy zrealizować:

 1. Wspólne projekty młodzieżowej rady z samorządami uczniowskimi

 2. Młodzieżowe narady i debaty dotyczące wybranych problemów miasta/gminy, współpraca z lokalnymi samorządowcami w celu wypracowania młodzieżowych pomysłów na rozwój miasta/gminy

 3. Organizacja kongresów i konferencji dla wielu młodzieżowych rad np. z województwa lub powiatu

 4. Warsztaty planujące projekty społeczne młodzieżowej rady – wspólnie zdiagnozujemy potrzeby i zainteresowania młodzieży i zaplanujemy ciekawe inicjatywy

CHCESZ ZORGANIZOWAĆ SZKOLENIE LUB ZAŁOŻYĆ MŁODZIEŻOWĄ RADĘ?

Łukasz Dembiński

lukasz.dembinski@civispolonus.org.pl
tel. 664 861 019 / 22 827 52 49

OPINIE

"Wsparcie jakie otrzymujemy od Fundacji Civis Polonus jest cennym źródłem eksperckiej wiedzy i praktycznego doświadczenia w obszarze młodzieżowych rad. Fundacja jest godnym polecenia partnerem do współpracy"

Małgorzata Pachecka,

Wójt Gminy Michałowice

ZADOWOLENI ZE WSPÓŁPRACY

Michałowice

Z naszym udziałem powołana została Młodzieżowa Rada Gminy Michałowice. Wspólnie z przedstawicielami urzędu zaplanowaliśmy i zrealizowaliśmy poszczególne kroki powołania młodzieżowej rady - od pracy nad statutem poprzez promocję i organizację naboru jej członków po szkolenie młodzieżowych radnych.

Piaski

W 2022 roku przeprowadziliśmy szkolenie „Jak powołać młodzieżową radę i przygotować się do jej działalności” dla radnych, urzędników i nauczycieli z Gminy Piaski (powiat gostyński). Dzięki nam rozpoczął się proces pracy nad powołaniem młodzieżowej rady gminy.

Elbląg

Na zaproszenie Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk w czerwcu 2022 r. spotkaliśmy się w Elblągu z przedstawicielami młodzieżowych rad z województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Przeprowadziliśmy warsztaty dotyczące metod i form działania młodzieżowych rad oraz wspólnie z młodzieżą zastanawialiśmy się nad tym, jak najlepiej mogą ze sobą współpracować rady z dwóch różnych województw.

Lublin

Na zlecenie Lubelskiej Grupy Badawczej przy współpracy z Miastem Lublin przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy webinarium i warsztaty dla pracowników instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych pt. „Młodzież i miasto – jak efektywnie współpracować”. Nasze spotkana zostały pomyślane jako inspiracja do rozwoju zakresów i form współpracy z młodzieżą w ramach przygotowywania się Miasta Lublina do bycia Europejską Stolicą Młodzieży w 2023 r.

Piaseczno

W 2022 roku przeprowadziliśmy kilkumiesięczny projekt dla Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno. Młodzież ukończyła szkolenia podnoszące ich kompetencje, nawiązała lepszą współpracę ze szkołami, zorganizowała gminna debatę młodzieżową oraz wypracowała rekomendacje działań, które przekazane zostały burmistrzowi.

Płużnica

Po raz kolejny w czerwcu 2022 r. mieliśmy okazję zorganizować 2-dniowe szkolenie dla Młodzieżowej Rady Gminy Płużnica. Cel był jeden – przygotować młodzieżowych radnych nowej kadencji do skutecznego działania przy współpracy z lokalnym samorządem i mieszkańcami. Z relacji uczestników i opiekunki młodzieżowej rady wynika, że oczekiwania zostały spełnione na szóstkę! Dziękujemy.

Poznań

W grudniu 2021 roku na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu przeprowadziliśmy cykl zdalnych szkoleń dla przedstawicieli JST z tereny województwa wielkopolskiego. Mieliśmy okazję szkolić opiekunów istniejących młodzieżowych rad oraz przedstawicieli gmin, przed którymi dopiero powołanie młodzieżowej rady. Dostarczyliśmy inspiracji obu grupom. Trzymamy kciuki za powodzenie w powstawaniu i skutecznym działaniu nowych młodzieżowych rad!

Celestynów

W 2022 roku wsparliśmy w procesie powołania młodzieżowej rady między innymi Gminę Celestynów. Zorganizowaliśmy spotkania informacyjne zachęcające młodzież do kandydowania, szkolenie dla członków młodzieżowej rady oraz szkolenie dla ich opiekunów i osób dorosłych współpracujących z młodzieżową radą z ramienia urzędu i innych instytucji.

Stare Babice

Na zaproszenie Urzędu Gminy Stare Babice i Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice przeprowadziliśmy szkolenie i warsztaty dla radnych i opiekunów młodzieżowych rad podczas Kongresu Młodzieżowych Rad, który odbył się 28 października 2022 roku w Starych Babicach. Wydarzenie to było okazją do poznania inspirujących działań oraz zaplanowania współpracy między młodzieżowymi radami.

bottom of page