top of page

Podsumowanie sezonu szkoleniowego 2023

Zaktualizowano: 25 cze

Początek nowego roku to dobry czas na podsumowanie dotychczasowych działań.

Z tej okazji chcemy serdecznie podziękować wszystkim młodzieżowym radom, samorządom uczniowskim oraz władzom gmin i powiatów za współpracę oraz podzielić się z Wami wynikami naszej pracy w 2023 roku.Przez 12 miesięcy nasz zespół trenerski przeprowadził aż 80 szkoleń i spotkań dla młodych ludzi - w tym młodzieżowych radnych, członków i członkiń samorządów uczniowskich - oraz dorosłych pracujących z młodzieżą.


W sumie w mijającym roku pracowaliśmy z prawie 1,5 tys. młodych ludźmi, ok 90 młodzieżowymi radami oraz ok. 100 dorosłymi wspierającymi młodzież.  

Zawitaliśmy również na szereg lokalnych wydarzeń związanych z lokalną polityką młodzieżową i partycypacją społeczną młodych ludzi.


W ramach naszej oferty szkoleniowej rozwijamy kilka formatów szkoleniowych:


  1. Spotkania informacyjne dla młodzieży, na których wyjaśniamy, w jaki sposób młodzież może wpływać na swoje środowisko lokalne i jak w ten obszar działalności wpisuje się działalność młodzieżowej rady - w mijającym roku zrealizowaliśmy ponad 30 spotkań informacyjnychm.in. w Błoniach, Wesołej, Powiecie Pruszkowskim i Markach.

  2. Aktywizacja i integracja młodzieżowych rad - to szkolenie, które ma na celu rozwój kompetencji liderskich młodzieżowych radnych; podczas takiego spotkania uczymy, jak współpracować ze środowiskiem lokalnym, wspieramy w integracji i efektywnej pracy w grupie, tłumaczymy zawiłości prawno-administracyjne, pomagamy w organizacji codziennej pracy młodzieżowej rady oraz pokazujemy dobre przykłady działalności młodzieżowych rad. - w 2023 roku przeprowadziliśmy ponad 20 takich szkoleń, m.in. w Będzinie, Brodnicy, Nasielsku, Piasecznie, Wronkach, Żurominie, Wieliszewie, Celestynowie, Nowym Mieście Lubawskim, Michałowicach, Wyszogrodzie oraz w dzielnicach Warszawy - Rembertowie, Wesołej, Ursynowie.

  3. Wizyty studyjne dla młodzieżowych liderów - jest to okazja do wymiany doświadczeń, dyskusji na łączące uczestników tematy, nawiązania wartościowych i cennych na przyszłość kontaktów czy wreszcie zainspirowania się pomysłami innych. - w 2023 roku zrealizowaliśmy w Warszawie wizyty studyjne m.in. dla młodzieżowych rad oraz samorządów studenckich z województwa świętokrzyskiego oraz mazowieckiego, które spotkały się m.in. z Młodzieżową Radą Bielan, Radą Młodzieżową z Łomianek, Młodzieżową Radą Dzielnicy Wola czy Młodzieżową Radą Gminy Piaseczno.

  4. Wsparcie w realizacji projektów i polityk młodzieżowych - jest to propozycja skierowana przede wszystkim dla władz gmin i powiatów, które chciałyby wspierać działania młodzieży; w trakcie takiego procesu pomagamy w organizacji i prowadzeniu debat i narad młodzieżowych, konsultacji społecznych, przygotowaniu petycji i inicjatyw uchwałodawczych, prowadzimy szkolenia i spotkania informacyjne dla uczniów i uczennic w szkołach nt. narzędzi i sposobów obywatelskiego zaangażowania młodzieży, oferujemy wsparcie eksperckie w obszarze działań na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania skutkom zmiany klimatu – m.in. poprzez realizację szkolnych audytów klimatycznych i gminnej narady klimatycznej itp. - w ramach tego działania współpracowaliśmy np. z Gminą Piaseczno.

  5. Szkolenia dla opiekunów młodzieżowych - szkolenie to ma na celu m.in. poznanie sposobów na inspirowanie i motywowanie młodych ludzi, sieciowanie i wymianę doświadczeń opiekunów/ek młodzieżowych, poznanie wszelkich niezbędnych aspektów formalno-prawnych działalności samorządów uczniowskich i młodzieżowych rad itp. - w mijającym roku zrealizowaliśmy 7 takich spotkań.


Serdecznie dziękujemy za Wasze zaufanie! :)


Comments


bottom of page