top of page

Praktyka - Edukacja Europejska

Zaktualizowano: 30 maj 2023

Celem działania była organizacja wydarzeń o charakterze edukacyjno-informacyjnym dotyczących możliwości, jakie oferuje Unia Europejska młodym obywatelom i obywatelkom oraz jak przejawia się jej obecność na poziomie lokalnym i regionalnym. Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podjął działania w ramach rekrutacji na Europejski Kongres Rad Młodzieżowych organizowany przez Komisję Europejską w Polsce we współpracy z Parlamentem Europejskim oraz Fundacją Civis Polonus.Prezentacja możliwości, jakie daje EU młodym ludziom podczas spotkania informacyjnego w Miedzianej Górze. / Audycja w Radiu Opatów 93.7 FM. Na zdjęciu Radna Sejmiku oraz członkinie Stowarzyszenia TOPowcy. Fot. MSWŚ


Z uwagi na trudności logistyczne, zdecydowano się na realizację dwóch odrębnych działań:


1. Audycja radiowa - Radna Młodzieżowego Sejmiku przeprowadziła audycję radiową

pt. „Możliwości, jakie daje Unia Europejska młodym obywatelom”. Audycja została zrealizowana w popularnym lokalnym Radiu Opatów 93.7 FM we współpracy z lokalnym Stowarzyszeniem TOPowcy oraz przy współpracy Opatowskiego Ośrodka Kultury. Podczas audycji dyskutowano na temat inicjatyw UE (np. Erasmus+), a także opowiedziano o swoich osobistych doświadczeniach. W trakcie spotkania przeczytano również wypowiedź eksperta z EUROPE DIRECT z Kielc.


Audycja zebrała pozytywne opinie od młodych słuchaczy, a także została doceniona przez dyrekcję Ośrodka Kultury, która wyraziła chęć większego otwarcia się na tematykę młodzieżową. Promocja audycji odbywała się poprzez kanały mediów społecznościowych, a także wiadomości wysyłane do szkół.


2. Spotkanie informacyjno-edukacyjne - Zrealizowane zostało w gminie Miedziana Góra przez dwójkę Radnych. Spotkanie dla młodzieży z gminy zatytułowane „Świadomi młodzi — Świadomi o Europie” miało na celu zaprezentowanie aktualnie funkcjonujących programów unijnych, z których mogą korzystać szkoły podstawowe i średnie w województwie świętokrzyskim, oraz omówienie jak wpływają one na atrakcyjność placówek pod względem wyboru przez uczniów.


Dodatkowo, zorganizowano warsztaty na temat programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności. Projekt zrealizowano z pomocą lokalnych partnerów: Europe Direct Kielce, z którą Sejmik współpracuje przy organizacji różnych wydarzeń, grupy SmogOut, Stowarzyszenia Aktywny Ćmińsk i Stowarzyszenia Impakt działającego w sieci Eurodesk.


Promocję wydarzenia zorganizowano poprzez media społecznościowe, kontakt się z lokalnymi liderami młodzieżowymi, opiekunami Samorządów Uczniowskich oraz spotkania informacyjne w 5 szkołach w gminie. Dobór tematów poruszanych na spotkaniu ustalano wcześniej z uczniami, tak, by dopasować je jak najlepiej do zainteresowań odbiorców.


Zorganizowane inicjatywy pozwoliły młodzieży lepiej poznać i zrozumieć programy UE oraz mechanizm działania instytucji unijnych. Pomogły zrozumieć analogie pomiędzy funkcjonowaniem Unii Europejskiej a np. szkoły rozumianej jako zbioru instytucji (czy też grup) działających w sposób demokratyczny.


Spotkania były okazją do sieciowania i integracji różnorodnych podmiotów - instytucji publicznych, lokalnych organizacji społecznych - oraz samej młodzieży. Dzięki pozytywnemu odbiorowi, otworzyły się perspektywy organizacji dalszych wydarzeń poświęconych tematyce europejskiej i młodzieżowej. Ponadto, uczestnicy wydarzeń mieli okazję rozwinąć kompetencje miękkie - poćwiczyć umiejętność publicznych wystąpień, ośmielić się zabrać głos w dyskusji itp.


Dodatkowym rezultatem spotkania „Świadomi młodzi — Świadomi o Europie” było poruszenie przez młodzież wątku wznowienia działalności młodzieżowej rady w swojej gminie oraz utworzenia grupy inicjatywnej, która ma koordynować działania w tym zakresie.


Linki:


Comments


bottom of page