top of page

Praktyka - Forum Samorządów Uczniowskich

Celem tej praktyki jest poznanie potrzeb i problemów, z którymi muszą mierzyć się młode osoby, a także nawiązanie współpracy pomiędzy aktywnymi członkami i członkiniami samorządów uczniowskich a młodzieżową radą. Dzięki regularnie organizowanemu forum, głos młodzieży z wielu środowisk w gminie jest słyszany, a ich postulaty uwzględniane przez dyrekcje szkół i władze miasta.


Uczestnicy V. Forum z zaproszonym gościem, Adamem Bodnarem, rzecznikiem praw obywatelskich w latach 2015-21.

/ Dyskusja przedstawicieli Samorządów Uczniowskich podczas jednego z Forum. Fot. MRG Mikołowa. .


1. Współpraca z urzędem - Pierwsze Forum zorganizowano razem z opiekunem, wiceburmistrzem, radą miejską oraz lokalnym centrum aktywności społecznej. Młodzież otrzymała duże wsparcie urzędu na początku, kolejne edycje były organizowane już przez samych radnych. Urząd pomógł głównie w kontakcie ze szkołami i organizacji wydarzenia.


2. Integracja, poznanie się - Młodzieżowym radnym zależało na stworzeniu swobodnej atmosfery i poznaniu prawdziwych opinii uczniów i uczennic. Z tego powodu, zdecydowano się na użycie warsztatowych narzędzi integrujących i "przełamujących lody" (np. word cafe) oraz na zapewnienie anonimowości podczas dyskusji i spisywania postulatów młodzieży. W czasie gdy młodzież dyskutowała, nauczyciele spotykali się w gronie dorosłych. Na Forum zapraszano często specjalistów (np. psychologów, trenerów), którzy przekazywali merytoryczną wiedzę na wybrane tematy.


3. Dyskusja, dobór tematów - Tematy obierano na podstawie rozmów z młodzieżą - głównie dotyczyły one ekologii, zdrowia psychicznego, funkcjonowania szkoły. Radni i radne nie narzucali tematów, a raczej słuchali tego, co dzieje się w szkołach. Młodzież sama prezentowała zagadnienia i pogłębiała problematykę, która szczególnie ją poruszała. Starano się, by dyskusja była żywa

i skupiona na praktycznych lokalnych rozwiązaniach.


4. Zebranie wniosków - Pod koniec przedstawiciele samorządów prezentowali na forum wnioski, które następnie przekazywano dyrekcji szkół i władzom miasta. W efekcie, w szkołach odbyły się rozmowy z pedagogami szkolnymi, dyskutowano na temat możliwych do wprowadzenia zmian

w zakresie profilaktyki zdrowia, także psychicznego, edukacji itp.


Dotychczas odbyło się 5 edycji Forum. W wydarzeniu brały udział wszystkie szkoły z Mikołowa - podstawowe i średnie. Fora organizowano zawsze w ciągu tygodnia, w czasie godzin lekcyjnych tak, aby jak największa liczba osób mogła uczestniczyć w wydarzeniu.

  • I. Forum Samorządów Uczniowskich pod hasłem “Pandemiczna rzeczywistość - jak powinna wyglądać edukacja” zostało zorganizowane w czerwcu 2021 roku. Poruszono temat szkolnictwa w czasie pandemii, rozmawiano o jakości lekcji zdalnych, samopoczuciu uczniów i nauczycieli, wspólnie wypracowano wnioski dotyczące zdrowia psychicznego i jego poprawy.

  • Na II. Forum Samorządowe w październiku 2021 roku kontynuowano temat zdrowia psychicznego młodzieży, dyskutowano nt. depresji, a także presji i stresie, jakim odczuwają uczniowie.

  • Kolejne, III. Forum odbyło się w maju 2022 r., a jego hasłem przewodnim była ekologia i przygotowanie do audytów klimatycznych w mikołowskich szkołach w ramach projektu “Młodzieżowe Rady Gmin dla demokracji i klimatu”.

  • IV. Forum Samorządów w październiku 2022 roku skupiało się wokół wyborów do nowej kadencji MRM Mikołowa. Rozmawiano m.in. nt. usprawnienia procesu wyborów w szkołach. Podczas tego wydarzenia wiele z dotychczasowo aktywnych w samorządach osób zdecydowało się na startowanie w wyborach do młodzieżowej rady.

  • Podczas V. Forum, zorganizowanego w styczniu 2023, dyskutowano o prawach człowieka, zjawisku tzw. hejtu, społeczeństwie obywatelskim, odpowiedzialności za słowa i czyny. Gościem specjalnym był Adam Bodnar, były rzecznik praw obywatelskich.

Linki:

Comments


bottom of page