top of page

Praktyka - Gminne Narady Klimatyczne

Zaktualizowano: 26 sty 2023

Młodzieżowa Rada Gminy Pawłowice, Młodzieżowa Rada Gminy Łomianki, Młodzieżowa Rada Miejska Mikołowa, Młodzieżowa Rada Miasta Mysłowice, Młodzieżowa Rada Miasta Ostrołęki, Młodzieżowa Rada Miasta WołominZorganizowanie i przeprowadzenie gminnych narad klimatycznych, 2022


Fot. Materiały MR Ostrołęki, MR Mysłowic, MR Pawłowic i MR Łomianek oraz foto z portalu eostroleka.pl oraz itvm.pl


Celem praktyki było zorganizowanie, we współpracy z urzędem miasta/gminy, kilkugodzinnej debaty z udziałem mieszkańców na temat wyzwań związanych z kryzysem klimatycznym, a także wypracowanie wniosków, które można następnie przekazać lokalnym władzom jako głos lokalnej społeczności. Gospodarzem spotkania były młodzieżowe rady, a zaproszonymi gośćmi mieszkańcy, w tym szczególnie osoby w wielu 50+.


Pierwszym etapem narady było wystąpienie eksperta, który nakreślił najważniejsze wyzwania stojące przed lokalną społecznością w kontekście kryzysu klimatycznego (susza, brak zieleni, wycinka drzew i tzw. „betonoza”, smog i zanieczyszczenie środowiska, brak zielonego transportu itp.). Następnie uczestnicy w międzypokoleniowych podgrupach diagnozowali kluczowe problemy i wyzwania, które dostrzegają w swojej gminie.


W drugiej części spotkania, za pomocą metody world cafe (więcej o metodzie tu: https://partycypacjaobywatelska.pl/strefa-wiedzy/techniki/world-cafe/) mieszkańcy szukają rozwiązań dla zidentyfikowanych problemów. Na koniec młodzieżowa rada zbiera i podsumowuje wnioski, które następnie przekazuje władzom jako listę rekomendacji i postulatów społeczności nt. pozytywnych zmian proklimatycznych, które należy wprowadzić w gminie.


Gminne Narady Klimatyczne to narzędzie, które może być z powodzeniem stosowane przez młodzieżowe rady, ale także przez samorządy uczniowskie, organizacje społeczne czy lokalne grupy oddolne. Działanie służy wzmocnieniu zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi poprzez rozwój młodzieżowych rad gmin jako organizatorów demokratycznych procesów poświęconych szkolnym i gminnym politykom klimatycznym. Jego celem jest zwiększenie świadomości mieszkańców wokół tematu kryzysu klimatycznego i związanych z nim wyzwań dla lokalnej społeczności. Dodatkowym atutem jest dotarcie do grupy wiekowej 50+ i pokazanie jej perspektywy młodzieży.


Relacja z narady w Mysłowicach:

Video - Śląska Opinia


Linki:

  • Strona projektu:

  • Profile Młodzieżowych Rad:


  • Relacja z narady w Mysłowicach:

  • Relacja z narady w Łomiankach:Narady zostały przeprowadzone w ramach projektu Młodzieżowe Rady Gmin dla demokracji i klimatu realizowanego przez Fundację Civis Polonus we współpracy ze Stowarzyszeniem BoMiasto. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Comentarios


bottom of page