top of page

Praktyka - Inicjatywa Młodzieży nt. Inwestycji w Gminie

Celem inicjatywy było wybudowanie 6 wiat rowerowych na terenie obornickich szkół i, tym samym, poprawa bezpieczeństwa i zmniejszenie liczby aktów wandalizmu związanych z niszczeniem i kradzieżą rowerów, a także pośrednio zachęcenie uczniów do dojeżdżania do szkół rowerami. Działanie podjęto na podstawie zgłoszenia młodzieżowej radzie tego problemu przez rówieśników. Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach zawnioskowali o budowę wiat rowerowych, a inwestycja została wykonana ze środków pochodzących z budżetu Gminy Oborniki za kwotę 95 000 zł. Cały proces od pomysłu do realizacji trwał ok. 2 lata.


Młodzieżowi Radni przy gotowych wiatach rowerowych przy jednej ze szkół w Obornikach. / Wizja lokalna - pomiary przeprowadzane przez młodzieżowych radnych w trakcie przygotowania planów inwestycji. / Przygotowania - miejsce z wiatą naniesione na plany miejscowe. Fot. MRM w Obornikach.1. Omówienie projektu - Młodzieżowi radni omówili projekt na sesji, a następnie złożyli wniosek do burmistrza. Uczestniczyli w kolejnych sesjach Rady Miejskiej i pilnowali, by ich wniosek był brany pod uwagę i przegłosowany przy uchwalaniu budżetu na kolejny rok. Proces ten był o tyle skomplikowany, że dorośli radni chcieli zrealizować inne podobne działanie (budowa ścieżek rowerowych), które de facto nie było poparte diagnozą wśród lokalnej społeczności. MRM musiało wykazać się uporem i cierpliwością w argumentowaniu swojego działania.


2. Wizja lokalna - Wraz z Burmistrzem Obornik, Tomaszem Szramą, zorganizowano wizję lokalną na terenie SP nr 2, SP nr 3 oraz SP nr 4 w Obornikach, ponieważ uczniowie właśnie tych szkół zgłosili potrzebę budowy wiat rowerowych. Wybrano miejsca, gdzie miały stanąć wiaty, dokonano pomiarów, a w niektórych szkołach dyrektorzy włączyli się w działania i przekazali plany techniczne radnym.


3. Promocja - Inicjatywa była promowana poprzez media społecznościowe MRM w Obornikach, poprzez udział w sesjach oraz komisjach Rady Miejskiej w Obornikach, a także wspólne spotkania z Radnymi Rady Miejskiej oraz Burmistrzem Gminy Oborniki.


4. Zlecenie wykonania - Urząd Miejski w Obornikach przygotował dokumentację techniczną i ogłosił przetarg, by wybrać wykonawcę projektu. Na tym etapie młodzieżowi radni zrobili też research w internecie; sprawdzali jakie wiaty są dostępne i przekazali tę informację do wydziału inwestycji, którzy zajęli się tematem od strony technicznej, prawa budowlanego itp. Zdecydowano, że wiaty będą zadaszone i umieszczone w miejscach dobrze widocznych i monitorowanych.


5. Inauguracja - oficjalne otwarcie zorganizowano wraz z burmistrzem i dyrektorami szkół. Przy każdej szkole powstały dwie wiaty, w sumie 6. Całość została sfinansowana z budżetu gminy.


Dzięki inicjatywie MRM w Obornikach, zwiększono bezpieczeństwo w szkołach: zmniejszyła się liczba aktów wandalizmu i wzrosła liczba uczniów dojeżdżających do szkół rowerami. Skuteczne działanie młodzieżowej rady sprawiło, że uczniowie zgłaszają teraz dużo chętniej swoje problemy i potrzeby radnym i mają poczucie większej sprawczości. Z kolei młodzieżowi radni mówią o większym poczuciu sprawczości i odpowiedzialności za lokalną społeczność.


Sukcesem była także współpraca z Radą Miejską w Obornikach, która zrezygnowała ze swojego początkowego pomysłu wybudowania ścieżek rowerowych w gminie i przychyliła się do wniosku młodzieży, który bardziej odpowiadał na realne potrzeby.


Wymiernym efektem jest także zainteresowanie kolejnych szkół z gminy (w szczególności z terenów wiejskich) wybudowaniem podobnych wiat na ich terenie. Ponadto, w gminnym budżecie obywatelskim pojawiają się podobne pomysły, np. na ustawienie stojaków rowerowych przed instytucjami itp.


Linki:


Comments


bottom of page