top of page

Praktyka - Tydzień Dobrostanu Psychicznego

Młodzieżowa Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
Debaty o zdrowiu psychicznym i indywidualne wsparcie psychologiczne w dobie kryzysu, 2021


Działanie Młodzieżowej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój przypadło na trudny czas pandemii. By wesprzeć mieszkańców, młodzi jastrzębianie zorganizowali w swoim mieście Tydzień Dobrostanu Psychicznego, który odbył się w kwietniu 2021 r.


Działania rozpoczęto od przeprowadzenia badania potrzeb mieszkanek i mieszkańców, w którym aż 54,2% ankietowanych stwierdziło, że pandemia negatywnie odbiła się na ich zdrowiu psychicznym. Po określeniu problemu i celów, które zakładały poprawę dobrostanu psychicznego mieszkańców, młodzieżowi radni przystąpili do organizacji głównego wydarzenia.


Tydzień Dobrostanu Psychicznego składał się z trzech części:


1. „Okrągły stół o zdrowiu psychicznym”. Przeprowadzono debatę online z udziałem władz miasta, ekspertów, urzędników i młodzieży, a także zorganizowano spotkania eksperckie w formule transmisji live, dzięki którym wypracowano rekomendacje dla władz lokalnych dotyczące poprawy zdrowia psychicznego młodzieży.


2. Oferta darmowych, indywidualnych konsultacji psychologicznych. Była to otwarta oferta skierowana do mieszkańców. Łącznie odbyło się aż 40 godzin konsultacji, co świadczy o wielkim zapotrzebowaniu na tego typu wsparcie w lokalnej społeczności.


3. Kampania informacyjna na temat zdrowia psychicznego. Jej celem było podniesienie poziomu wiedzy mieszkanek i mieszkańców na temat problemów psychicznych, z którymi obecnie zmaga się społeczeństwo. Młodzieżowi radni prowadzili ją w sieci i w realu, aby dotrzeć do różnych grup odbiorców.


Tydzień Dobrostanu Psychicznego spotkał się z zainteresowaniem nie tylko mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, ale również decydentów, którzy dzięki niemu mogli dowiedzieć się o aktualnych potrzebach mieszkanek i mieszkańców i na nie zareagować, a w efekcie skuteczniej pomóc w przeciwdziałąniu negatywnym skutkom pandemii.


Patronat nad wydarzeniem objęła prezydent Anna Hetman oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju.


Działanie zostało przeprowadzone w ramach projektu „Młodzi Liderzy dla społeczności w czasach kryzysu”. Był to program rozwojowy dla młodych aktywnych liderów społeczności. Projekt zrealizowano dzięki finansowaniu w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.


Linki:


Comentários


bottom of page