top of page

Projekt "Realny wpływ"

Zaktualizowano: 25 cze

Na jesieni rozpoczął się nowy projekt fundacji, który ma na celu wzmocnienie dialogu obywatelskiego w warszawskich szkołach i dzielnicach. Projekt dedykowany jest młodzieżowym radom i samorządom uczniowskim z terenu Warszawy, którzy chcieliby mieć większy wpływ na wygląd swojego codziennego otoczenia.Projekt jest kontynuacją działań pilotażowych realizowanych w latach 2022-23 w ramach projektu "Diagnozujemy, projektujemy, zmieniamy."


W ramach "Realnego wpływu" zaprosiliśmy młodych ludzi do:

  • przeprowadzenia diagnozy potrzeb społeczności szkolnej i dzielnicowej i wyboru przewodniego tematu działania wspólnie z dyrektorami/władzami dzielnicy;

  • udziału w serii warsztatów podnoszących kompetencje w takich obszarach jak m.in.: diagnoza potrzeb, komunikacja oraz wspierających proces dialogu obywatelskiego między młodymi a decydentami i urzędnikami;

  • pracy z dedykowanym każdemu zespołowi mentorem.


Do tej pory odbyły się warsztaty integracyjne, warsztaty przygotowujące uczestników do przeprowadzenia diagnozy potrzeb społecznych oraz warsztat wzmacniający kompetencje społeczne.


Więcej o projekcie tutaj.


Projekt finansowany przez m.st Warszawę oraz realizowany w ramach wdrażania polityki młodzieżowej m.st. Warszawy. Polityka to dokument strategiczny zawierający kierunki zmian, w których miasto powinno się rozwijać, by młodzi czuli się tu dobrze. Pełni funkcję przewodnika dla dorosłych pracujących z młodzieżą lub na jej rzecz. Z zapisami polityki zapoznać się można na stronie https://dzialam.um.warszawa.pl/polityka-mlodziezowa

Comments


bottom of page