top of page

Relacja - Podsumowanie projektu "Młodzieżowe rady dla demokracji i klimatu"

Zaktualizowano: 6 wrz

Zakończył się projekt "Młodzieżowe rady dla demokracji i klimatu", który Fundacja Civis Polonus realizowała wraz ze Stowarzyszeniem BoMiasto. Zachęcamy do obejrzenia filmu podsumowującego metodologię działań w projekcie.Ulgi dla aut niespalinowych, systemowe podnoszenie świadomości ekologicznej, umieszczenie ławek solarnych, tworzenie łąk kwietnych czy akcje sprzątania rezerwatu przyrody - to efekty ponadrocznej pracy sześciu młodzieżowych rad ze Śląska i Mazowsza. Młodzież złożyła projekty inicjatyw uchwałodawczych, które mają wprowadzić pozytywne dla klimatu zmiany w ich miejscowościach - Ostrołęce, Łomiankach, Wołominie, Pawłowicach, Mysłowicach i Mikołowie.


Jak wyglądała praca nad projektami? 1. Najpierw młodzieżowi radni przeprowadzili szkolne audyty klimatyczne, podczas których rozmawiali ze swoimi rówieśnikami o możliwych do wprowadzenia zmianach proekologicznych w szkołach


2. Następnie doświadczenia szkolne skonfrontowano z innymi grupami społecznymi podczas Gminnych Narad Klimatycznych.

3. Zebrane wnioski dotyczą m.in. braku terenów zielonych, miejsc do rekreacji, niewystarczającej ilości dróg rowerowych, smogu czy niskiej świadomości ekologicznej mieszkańców.

Rada Młodzieżowa Łomianki Młodzieżowa Rada Gminy Pawłowice Młodzieżowa Rada Miasta Wołomin Młodzieżowa Rada Miasta Ostrołęki Młodzieżowa Rada Miasta Mysłowice Młodzieżowa Rada Miejska Mikołowa

--- Projekt „Młodzieżowe rady gmin dla demokracji i klimatu” to efekt współpracy Fundacji Civis Polonus, zajmującej się edukacją obywatelską młodych, oraz stowarzyszenia BoMiasto, zajmującego się tematem transformacji energetycznej i kryzysu klimatycznego. Działanie finansowane jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny. #AktywniObywatele #aktywniobywatelegranty

bottom of page