top of page

Relacja - Podsumowanie projektu "Młodzieżowe rady dla demokracji i klimatu"

Zaktualizowano: 22 sty

Zakończył się projekt "Młodzieżowe rady dla demokracji i klimatu", który Fundacja Civis Polonus realizowała wraz ze Stowarzyszeniem BoMiasto. Zachęcamy do obejrzenia filmu podsumowującego metodologię działań w projekcie.Ulgi dla aut niespalinowych, systemowe podnoszenie świadomości ekologicznej, umieszczenie ławek solarnych, tworzenie łąk kwietnych czy akcje sprzątania rezerwatu przyrody - to efekty ponadrocznej pracy sześciu młodzieżowych rad ze Śląska i Mazowsza. Młodzież złożyła projekty inicjatyw uchwałodawczych, które mają wprowadzić pozytywne dla klimatu zmiany w ich miejscowościach - Ostrołęce, Łomiankach, Wołominie, Pawłowicach, Mysłowicach i Mikołowie.


Jak wyglądała praca nad projektami? 1. Najpierw młodzieżowi radni przeprowadzili szkolne audyty klimatyczne, podczas których rozmawiali ze swoimi rówieśnikami o możliwych do wprowadzenia zmianach proekologicznych w szkołach


2. Następnie doświadczenia szkolne skonfrontowano z innymi grupami społecznymi podczas Gminnych Narad Klimatycznych.

3. Zebrane wnioski dotyczą m.in. braku terenów zielonych, miejsc do rekreacji, niewystarczającej ilości dróg rowerowych, smogu czy niskiej świadomości ekologicznej mieszkańców.

--- Projekt „Młodzieżowe rady gmin dla demokracji i klimatu” to efekt współpracy Fundacji Civis Polonus, zajmującej się edukacją obywatelską młodych, oraz stowarzyszenia BoMiasto, zajmującego się tematem transformacji energetycznej i kryzysu klimatycznego. Działanie finansowane jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny. #AktywniObywatele #aktywniobywatelegranty

Comments


bottom of page