top of page

Relacja - szkolenie dla młodzieży w Jaśle

Zaktualizowano: 6 wrz 2023

13 czerwca zespół Fundacji Civis Polonus na zaproszenie Urzędu Miasta w Jaśle przeprowadził szkolenie dla młodzieży z sześciu jasielskich szkół. Tematem spotkania było włączanie młodzieży w życie miasta. Szkolenie odbyło się w Generatorze Nauki GEN w Jaśle.


Fot. Urząd Miasta w Jaśle


Pierwszym etapem spotkania był wykład Olgi Napiontek, podczas którego uczestnicy poznali różne metody włączania młodzieży w życie miasta. Następnie na praktycznym warsztacie wypracowywano pomysły na pozytywne zmiany w swojej przestrzeni.


Postulaty młodzieży zostały na koniec zaprezentowane na forum. Młodzież chciałaby:

🚌 lepszej komunikacji publicznej

🏡 stworzenia przyjaznej przestrzeni młodzieżowej do spotkań i warsztatów

🎨 szerszej oferty kulturalnej dla młodzieży i większej integracji młodych osób

🩸 lepszej edukacji seksualnej i umieszczenia różowych skrzyneczek w miejscach publicznych

🌳 zwiększenia ilości zieleni miejskiej i poprawy estetyki Jasła


Podczas spotkania rozmawiano także o reaktywowaniu Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła i organizacji wyborów do nowej kadencji.


W warsztatach wzięli udział uczniowie z 6 jasielskich szkół:

  • I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle,

  • II Liceum Ogólnokształcące im ppłk J Modrzejewskiego w Jaśle,

  • Zespół Szkół nr 4 w Jaśle,

  • Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle,

  • Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle,

  • Zespół Szkół Budowlanych


Szczegółową relację można zobaczyć na stronie: https://um.jaslo.pl/pl/mlodzi-maja-glos-czyli-idziemy-w-jaslo/


---

Kreatywne warsztaty przeprowadzone były w ramach przedsięwzięcia „Idziemy w Jasło”, które realizowane jest w ramach projektu: „Jasło – moje miasto, mój dom” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz budżetu państwa.Comments


bottom of page