top of page

Relacja - Wilanowski Panel Samorządów Uczniowskich

Zaktualizowano: 6 wrz 2023


20 kwietnia na zaproszenie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów M.st. Warszawy Fundacja Civis Polonus współorganizowała pierwszy Wilanowski Panel Samorządów Uczniowskich. Wydarzenie organizowane było we współpracy z Urzędem Dzielnicy Wilanów, który współfinansował projekt.


Fot. Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wilanów


Program wydarzenia:

11:00 - 11:10 - Powitanie uczestników Radni wraz z Burmistrzem Dzielnica Wilanów Ludwik Rakowski powitali uczestników Panelu, wręczyli im pakiety powitalne i programy wydarzenia.


11:10 - 11:30 - Prezentacja o Młodzieżowej Radzie Dzielnicy Wilanów Prowadzący MRDW, Filip Bujakowski, opowiedział o działaniu Rady, podał przykłady podejmowanych przez nią działań, przedstawił jej podstawowe cechy i działania oraz przybliżył zasady wyboru radnych


11:30 - 12:10 - Prezentacja możliwości działania SU oraz współpracy z MRDW

Olga Napiontek z Fundacji Civis Polonus

Podczas tej części wydarzenia największą uwagę poświęciliśmy kwestiom związanym z dialogiem międzypokoleniowym i potencjalnym rozwiązaniom zwiększającym sprawczość młodzieży. Podczas części warsztatowej uczestnicy pracowali w grupach, odpowiadając na pytanie: Jak wzmocnić głos młodych ludzi w szkołach? Prowadząca podjęła także temat charakteru funkcjonowania SU i regulacji prawnych związanych z jego działaniem.


12:25 - 14:25 - Metody skutecznego wspierania aktywności SU - dla opiekunów SU Olga Napiontek z Fundacji Civis Polonus W urzędowej Sali Widowiskowej pozostali opiekunowie SU, których praca podczas warsztatu zaowocowała stworzeniem plansz zawierających wnioski przydatne przy wspieraniu inicjatyw młodzieżowych.


Metody skutecznego wspierania aktywności SU - dla członków SU i radnych MRDW, obszary i metody współpracy

Kacper Chyła, Michał Szostak z Fundacji Civis Polonus W tej części Panelu, odbywającej się równolegle z warsztatami dla opiekunów SU, mogliśmy bliżej się poznać, podzielić się naszymi spostrzeżeniami na temat życia w Wilanowie, mocnych stronach i przestrzeni wymagających zmian. Dyskutowaliśmy o rozwiązaniach mogących zwiększyć ilość zieleni na Wilanowie, poprawić atmosferę i umożliwić przyjaźniejsze spędzanie wolnego czasu w dzielnicy czy usprawnić współpracę Rady z Samorządami. Warsztaty zwieńczyło opracowanie kontraktu współpracy, który został na koniec podpisany przez wszystkich obecnych na sali


14:40 - 15:10 - Prezentacja dobrych praktyk SU i współpracy SU z MRDW

Olga Napiontek z Fundacji Civis Polonus Na zakończenie Panelu mieliśmy okazję posłuchać o przykładach projektów realizowanych w wyniku współpracy rad młodzieżowych z SU i poznać kilka możliwości uwolnienia i wykorzystania całego potencjału samorządów uczniowskich.Projekt zrealizowany został przez Miasto Stołeczne Warszawa, w ramach programu Aktywna Warszawska Młodzież.

Comments


bottom of page