top of page

Zaproszenie - I. Ogólnopolski Kongres Opiekunów Młodzieżowych Rad

Serdecznie zapraszamy na I. Ogólnopolski Kongres Opiekunów Młodzieżowych Rad, który odbędzie się 26 października 2023 roku w Warszawie. Na kongres zapraszamy opiekunów bezpośrednio współpracujących z młodzieżową radą oraz osoby odpowiedzialne za wspieranie działalności młodzieżowej rady z ramienia urzędów.Wśród prelegentów pojawią się samorządowcy, doświadczeni opiekunowie młodzieżowych rad oraz doświadczeni eksperci ds. zaangażowania obywatelskiego młodzieży.

Podczas kongresu wysłuchasz inspirujących wystąpień o roli dorosłego opiekuna w

ukierunkowywaniu i wspieraniu działań młodzieży, poznasz dobre praktyki, które warto wykorzystać w pracy z młodzieżową radą, weźmiesz udział w inspirujących warsztatach i wymienisz doświadczenia z innymi opiekunami młodzieżowych rad.


Główne obszary programowe:

1. Formalno-organizacyjne aspekty pracy opiekuna młodzieżowej rady

2. Istota działań młodzieżowej rady – działania, do których warto zachęcać młodzież i w jakich kierunkach rozwijać działalność młodzieżowej rady, aby dać jej poczucie sprawczości i satysfakcji z działania

3. Cykl życia młodzieżowej rady – jak organizować pracę młodzieżowej rady, aby skutecznie wspierać jej działania i rolę w środowisku lokalnym

4. Bank inspiracji i dobrych praktyk


Szczegółowy program kongresu zamieścimy do 30 czerwca 2023 r.


Informacji udziela Łukasz Dembiński, e-mail: lukasz.dembinski@civispolonus.org.pl

tel. 664 861 019.


Koszt udziału w kongresie wynosi 690 zł + 23% VAT (opłata za udział w kongresie zwolniona z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych) dokonaj po szkoleniu – w ciągu 10 dni od wystawienia faktury i przesłania jej uczestnikowi szkolenia na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym).


bottom of page