top of page

Metoda - Narada Klimatyczna

Narada klimatyczna to nic innego jak kilkugodzinna debata publiczna z udziałem mieszkańców na temat wyzwań związanych z kryzysem klimatycznym. Celem debaty jest zwiększenie świadomości wokół tego tematu oraz wypracowanie rekomendacji w sprawie działań, jakie należy podjąć w gminach/miastach.Zalecamy, by organizacją narady zajęła się sama młodzież, we współpracy z lokalnym urzędem. Gminne Narady Klimatyczne to narzędzie, które może być z powodzeniem stosowane przez młodzieżowe rady, ale także przez samorządy uczniowskie, organizacje społeczne czy lokalne grupy oddolne.


Dobrym pomysłem jest zaproszenie do udziału w debacie eksperta, który może nakreślić publiczności, jakie najważniejszych wyzwania stoją przed daną społeczności lokalną w kontekście kryzysu klimatycznego.


Debata odbywa się w dwóch rundach z zastosowaniem metody pracyw grupach, tzw. World Cafe. Na koniec uczestnicy spisują wnioski na tablicy, a następnie organizatorzy przekazują wnioski i postulaty ekspertom i przedstawicielom władz lokalnych.Jak to wygląda w praktyce? Kliknij i zobacz!

Pobierz instrukcję przeprowadzenia Narady Klimatycznej:

Gminna narada klimatyczna - Instrukcja
.pdf
Pobierz PDF • 213KB

Comments


bottom of page