top of page

Praktyka - Młodzieżowy Budżet Partycypacyjny w Rybniku


Młodzieżowy budżet obywatelski to świetna metoda pozwalająca młodym ludziom decydować o przeznaczeniu części środków publicznych na lokalne inicjatywy młodzieżowe. Uczy ona samodzielności w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialności za środowisko lokalne i współpracy z rówieśnikami. W Rybniku Młodzieżowy Budżet Partycypacyjny koordynuje Młodzieżowa Rada Miasta.


Plakat zachęcający do wzięcia udziału w MBP. Fot. Młodzieżowa Rada Miasta Rybnika, profil Facebook.

Do tej pory odbyło się 5 edycji Młodzieżowego Budżetu Partycypacyjnego w Rybniku; trwa właśnie nabór do 6. edycji. Każdego roku miasto przeznacza 10 tys. zł na realizację jednego wygranego projektu młodzieżowego, wyłonionego spośród pomysłów złożonych przez uczniów i uczennice rybnickich szkół.


Za promocję i koordynację Budżetu odpowiadają poszczególni członkowie młodzieżowej rady uczęszczający do danej szkoły. Informacje o akcji pojawiają się również w mediach społecznościowych MR.


By zachęcić nastolatków do włączania się w akcję i ułatwić im zadanie, Młodzieżowa Rada wprowadziła dowolność w formie prezentacji pomysłów - może to być zarówno prezentacja multimedialna, opis, jak i kilkuminutowy film nakręcony przez uczniów.Warunkiem, który muszą spełnić projekty, jest realizacja następujące celów:

  • promowanie postaw obywatelskich wśród młodzieży,

  • poprawa warunków nauki oraz poszerzanie horyzontów uczniów szkół średnich na terenie Miasta Rybnika.


Każda szkoła może zgłosić jeden projekt. Co ważne, by zachować neutralność w procesie wyboru najciekawszej inicjatywy, Radni MRM nie mogą zgłaszać swoich projektów, ani uczestniczyć w projektach innych uczniów.


Wstępnej oceny formalnej dokonuje Rada, która sugeruje uczniom i uczennicom ewentualne drobne zmiany. Następnie odbywa się głosowanie wewnętrzne Komisji oceniającej złożonej prezydenta Miasta Rybnika, wiceprezydenta Miasta Rybnika sprawującego nadzór nad Wydziałem Edukacji UM, koordynatora Młodzieżowej Rady Miasta oraz przedstawiciela Młodzieżowej Rady Miasta z każdej szkoły średniej, która zgłosiła udział w Budżecie.Dotychczasowe zwycięskie projekty poprzednich edycji to:

  • UrsusMeteo – ogródek meteorologiczny w Zespole Szkół Urszulańskich,

  • TuPowstaje(MY) – studio nagrań w I Liceum Ogólnokształcącym,

  • Plasticus Copernicus – pracownia plastyczna w IV Liceum Ogólnokształcące,

  • Tyglofonia – rozgłośnia radiowa w Zespole Szkół Technicznych,

  • Luft Azyl – miejsce wypoczynku uczniów na świeżym powietrzu w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych.


Zwycięskie projekty poprzednich pięciu edycji MBP. Fot. Młodzieżowa Rada Miasta Rybnika, profil Facebook.Szczegółową procedurę MBP Rybnika wraz ze wzorem formularza zgłoszeniowego można znaleźć tutaj.Linki:
Comentários


bottom of page