top of page

Praktyka - Ostrołęka - Inicjatywa uchwałodawcza

Zaktualizowano: 2 lut 2023

Młodzieżowa Rada Miasta Ostrołęki


Inicjatywa uchwałodawcza to narzędzie, które jest wykorzystywane przez młodzieżowe rady, by wpływać na politykę gminy/miasta. Za pomocą oficjalnego wniosku złożonego do Rady Miasta/Gminy, młodzieżowi radni i radne mogą zaproponować konkretny pomysł na zmianę w swojej miejscowości, np. w zakresie zmniejszania skutków zmian klimatu, poprawy bezpieczeństwa, ulepszania infrastruktury itp.Młodzieżowa Rada Ostrołęki podczas gminnej narady klimatycznej spotkała się z mieszkańcami miasta, by porozmawiać o problemach, z jakimi styka się lokalna społeczność w kontekście zmian klimatycznych. Podczas dyskusji rozmawiano m.in. o niewystarczającej ilości terenów zielonych, a także o problemach takich jak zaśmiecone lasy, smog, niska świadomość ekologiczna mieszkańców itp. Z pomocą zaproszonego eksperta wspólnie szukano najlepszych rozwiązań.


Wypracowane podczas narady wnioski stały się podstawą do opracowania przez radnych projektu inicjatywy uchwałodawczej. Wybrane zagadnienia przegłosowano podczas sesji zwyczajnej młodzieżowej rady.


Wybrana przez młodzieżową radę inicjatywa dotyczyła m.in. poszerzenia strefy płatnego parkowania w centrum miasta i tym samym ograniczenie ruchu drogowego w tym obszarze, a także zwolnienia z opłat osoby posiadające ekologiczne samochody napędzane wodorem. Poprzez te działania MR chce wpływać na ograniczenie emisji zanieczyszczeń C02 i promować bardziej ekologiczne środki transportu.

Inicjatywa została pozytywnie przyjęta przez Radę Miasta i przegłosowaną zdecydowaną większością głosów. Brawo Ostrołęka! :-)
Zobacz, jak wygląda formalny wniosek MR Ostrołęki:


Dokumentacja inicjatywy Ostrołęka
.pdf
Pobierz PDF • 1.10MB


Linki:Działanie przeprowadzone zostało w ramach projektu “Młodzieżowe Rady Gmin dla demokracji i klimatu” realizowanego przez Fundację Civis Polonus we współpracy ze Stowarzyszeniem BoMiasto. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.


댓글


bottom of page